تبیین رابطه هویت ملی و پاسخگویی به تهاجم فرهنگی دشمن
تبیین رابطه هویت ملی و پاسخگویی به تهاجم فرهنگی دشمن

حسن دولتی؛ فرشیده ضامنی

دوره 17، شماره 68 ، دی 1395، صفحه 3-18

چکیده
  این پژوهش با هدف تبیین رابطه ابعاد مختلف هویت ملی و پاسخ به تهاجم فرهنگی در بین دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) انجام شده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی ...  بیشتر
تحلیل توسعه سیاسی در ایران از منظر الگوی هویتی
تحلیل توسعه سیاسی در ایران از منظر الگوی هویتی

مجتبی مقصودی؛ سیمین حاجی پور

دوره 17، شماره 68 ، دی 1395، صفحه 19-38

چکیده
  در این مطالعه تلاش شده تا توسعه سیاسی در ایران، در چارچوب و سپهر پیشران‌ها و ایستاهای هویتی، با استفاده از نظریه‌ی زمینه‌ای و بررسی آرا و اندیشه‌های دانشمندان مختلف ایرانی در قالب یک الگو به تصویر ...  بیشتر
ارزیابی شهر جدید هشتگرد بر مبنای اصول شهرسازی ایرانی اسلامی
ارزیابی شهر جدید هشتگرد بر مبنای اصول شهرسازی ایرانی اسلامی

ابوالفضل مشکینی؛ اکرم قاسمی؛ مهدی حمزه نژاد

دوره 17، شماره 68 ، دی 1395، صفحه 39-58

چکیده
  در این مقاله، چهار اصل مسجدمحوری، محله‌محوری، درون‌گرایی و طبیعت‌گرایی با استفاده از تکنیک دلفی به‌عنوان اصول‌محوری شناسایی و به کار گرفته شده است. هدفِ ارزیابی شهرهای جدید بر مبنای اصول شهرسازی ...  بیشتر
بازنمایی هویت ایرانی در اندیشه‌ی تاریخ‌نگاری ولی‌قلی شاملو
بازنمایی هویت ایرانی در اندیشه‌ی تاریخ‌نگاری ولی‌قلی شاملو

محمدحسن رازنهان؛ محمد جودکی

دوره 17، شماره 68 ، دی 1395، صفحه 59-78

چکیده
  هدف این مقاله بررسی چگونگی بازنمایی انگاره‌های هویت ایرانی در اندیشه‌ی ولی‌قلی شاملو در نگارش کتاب قصص‌الخاقانی است. عرصه‌ی تاریخ‌نگاری محمل مناسبی برای شناختِ برداشت ایرانیان از هویت خود در دوره‌های ...  بیشتر
ورزش و هویت جمعی؛ مطالعه موردی شهر کرج
ورزش و هویت جمعی؛ مطالعه موردی شهر کرج

ابوذر رفیعی قهساره؛ مهدی محمدی عزیزآبادی

دوره 17، شماره 68 ، دی 1395، صفحه 79-95

چکیده
  ورزش حرفه‌ای به دلیل مخاطبان پرشمار، واکنش‌های گوناگونی را برمی‌انگیزد و دامنه‌ی تأثیر آن بر لایه‌های اجتماع، دامنگیر است. بر این اساس سؤال اصلی نوشتار این است که چگونه ورزش و ورزشکاران می‌توانند ...  بیشتر
الگوهای فراغتی و هویت ملی؛ مطالعه موردی جوانان استان کردستان
الگوهای فراغتی و هویت ملی؛ مطالعه موردی جوانان استان کردستان

امید قادرزاده؛ هیرش قادرزاده؛ حسین حسن پناه

دوره 17، شماره 68 ، دی 1395، صفحه 97-116

چکیده
  الگوها و تجربه‌های فراغت در کنار آرامش‌بخشی و غنای شخصی، حاوی کارکردهای اجتماعی تعلق اجتماعی، همبستگی اجتماعی و درک متقابل است و می‌تواند به مکانیسمی در جهت جذب و ادغام اجتماعی عمل کرده و افراد را ...  بیشتر
تبیین جامعه‌شناختی تصورات قالبی در بین دانشجویان
تبیین جامعه‌شناختی تصورات قالبی در بین دانشجویان

طاها عشایری؛ الهام عباسی؛ نرگس پیرحیاتی

دوره 17، شماره 68 ، دی 1395، صفحه 117-132

چکیده
  تصورات قالبی نوعی از عقاید و باورهای مرسوم افراد نسبت به یکدیگر است که گروه‌ها برحسب پیشینه و داشتن باورهای کلی، آن را به‌کار می‌برند. این نوشتار می‌کوشد تا عوامل مؤثر بر تصورات قالبی را بین دانشجویان ...  بیشتر
گروه‌های مهاجر شهر بندرعباس
گروه‌های مهاجر شهر بندرعباس

مصطفی ظهیری نیا

دوره 17، شماره 68 ، دی 1395، صفحه 133-144

چکیده
  تغییر و تحولات اقتصادی و اجتماعی در چند دهه‌ی گذشته، موجب جذب مهاجران زیادی به شهر بندرعباس شده است. لکن در خصوص وضعیت همگرایی یا انسجام اجتماعی و تعاملات بین گروهی اطلاعات اندکی وجود دارد. این مقاله ...  بیشتر