بر اساس قرارداد با شرکت سیناوب مقالات ارسالی به فصلنامه مطالعات ملی توسط نرم‌افزار مشابهت‌یاب کنترل می شود و در صورت مشاهده تخلف، گزارش آن علاوه بر نویسندگان به دانشگاه یا سازمان مربوطه آنها نیز ارسال و از طریق مراجع  قانونی پی‌گیری خواهد شد.