آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 494
تعداد پذیرش 103
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 326
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 263

مقالات منتشر شده (از سال 1377)
تعداد دوره‌ها 24
تعداد شماره‌ها 96
تعداد مقالات 857
تعداد مشاهده مقاله 144006
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 114256
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 48 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 103 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 202 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 139 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 91 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 76 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 10 روز
درصد پذیرش 21 %