آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 438
تعداد پذیرش 95
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 304
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 244

مقالات منتشر شده (از سال 1377)
تعداد دوره‌ها 24
تعداد شماره‌ها 95
تعداد مقالات 849
تعداد مشاهده مقاله 132880
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 106787
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 50 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 104 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 201 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 139 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 96 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 81 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 9 روز
درصد پذیرش 22 %