سیاست‌گذاری تنوع قومی در جمهوری اسلامی ایران: چشم‌انداز، اهداف و سیاست‌های پیشنهادی
سیاست‌گذاری تنوع قومی در جمهوری اسلامی ایران: چشم‌انداز، اهداف و سیاست‌های پیشنهادی

کاووس سیدامامی؛ حمید هوشنگی

دوره 17، شماره 66 ، تیر 1395، صفحه 3-21

چکیده
  تنوع قومی یک پدیده فراگیر و جهان‌شمول است و هر کشوری از یک‌سو براساس اهداف و رویکردهای نظام سیاسی و از سوی دیگر مدل تنوع قومی موجود در جامعه اقدام به طراحی سیاست برای مدیریت تنوع قومی کرده است. جمهوری ...  بیشتر
تبلور مفهوم ایران در شاهنامه فردوسی: امتزاج عقلانیت و عشق در هویت ایرانی
تبلور مفهوم ایران در شاهنامه فردوسی: امتزاج عقلانیت و عشق در هویت ایرانی

رامین محرمی؛ شکرالله پورالخاص؛ شهلا شریفی

دوره 17، شماره 66 ، تیر 1395، صفحه 23-40

چکیده
  شاهنامه را به سه دورۀ اسطوره، پهلوانی و تاریخی تقسیم کرده‌اند. به همان اندازه که شخصیت‌های پهلوانی و تاریخی، اسطوره‌هایی نیمه‌واقعی ـ نیمه‌خیالی‌اند، ایران نیز در اکسیر شاهنامه تغییر ماهیت می‌دهد. ...  بیشتر
تحلیل پدیدارشناختی تأثیر آیین‌های فرهنگی مشترک بر توسعه اجتماعی (مطالعه موردی شهر دزفول)
تحلیل پدیدارشناختی تأثیر آیین‌های فرهنگی مشترک بر توسعه اجتماعی (مطالعه موردی شهر دزفول)

داریوش رضاپور؛ علیرضا کلدی

دوره 17، شماره 66 ، تیر 1395، صفحه 41-56

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مطالعه تأثیر آیین‌های فرهنگی مشترک بر توسعه اجتماعی شهر دزفول صورت گرفته است. مشارکت‌کنندگان در این پژوهش را 15 نفر از افراد ساکن شهر دزفول تشکیل می‌دهند که در آیین‌های عاشورا، احترام ...  بیشتر
ارزیابی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی نقاشی‌های دیواری در شهر تهران
ارزیابی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی نقاشی‌های دیواری در شهر تهران

احمد غیاثوند

دوره 17، شماره 66 ، تیر 1395، صفحه 57-72

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف ارزیابی آثار اجتماعی و فرهنگی نقاشی‌های دیواری در سطح منطقه 19 شهر تهران انجام گرفته است. در این پژوهش با عنایت به بهره‌مندی از رویکرد سیستم منظر شهری و با تکیه بر الگوی سه‌گانه «فرد ...  بیشتر
بررسی میزان انعکاس شاخصه هویت و مؤلفه‌های آن در متون درسی مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان ابتدایی شهرستان دیواندره
بررسی میزان انعکاس شاخصه هویت و مؤلفه‌های آن در متون درسی مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان ابتدایی شهرستان دیواندره

جواد آقامحمدی

دوره 17، شماره 66 ، تیر 1395، صفحه 73-88

چکیده
  هدف تحقیق حاضر بررسی نظر معلمان در مورد جایگاه هویت اسلامی و مؤلفه‌های آن در متون درسی مدارس ابتدایی است. روش تحقیق در محدوده روش‌های توصیفی پیمایشی و نوع آن کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را کلیۀ معلمان ...  بیشتر
سیاست‌پژوهیِ ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سازمان‌های دولتی استان خراسان رضوی
سیاست‌پژوهیِ ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سازمان‌های دولتی استان خراسان رضوی

حمید مسعودی؛ مریم اسکافی؛ غلامرضا صدیق اورعی

دوره 17، شماره 66 ، تیر 1395، صفحه 89-107

چکیده
  هدف از اجرای پژوهش حاضر، سیاست‌پژوهی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با تأکید بر سازمان‌های دولتی استان خراسان رضوی است. در سیاست‌پژوهی تحلیل بازیگران، پارامترهای ساختاری، ارزیابی پیامدهای بالقوه و در ...  بیشتر
مطالعۀ ژئوپلیتیک عمومی داعش در رسانه‌های اجتماعی؛ «جیش الصفوی» و «ملت صلیب»
مطالعۀ ژئوپلیتیک عمومی داعش در رسانه‌های اجتماعی؛ «جیش الصفوی» و «ملت صلیب»

مجتبی خاتونی؛ کیومرث یزدان پناه؛ رسول افضلی

دوره 17، شماره 66 ، تیر 1395، صفحه 109-128

چکیده
  با ورود اندیشه‌های انتقادی به مباحث ژئوپلیتیکی، در این دانش دگردیسی‌ها و نوآوری‌های فراوانی به وجود آمد، از جمله آنها، بررسی‌های ژئوپلیتیکی معطوف به رسانه است که ژئوپلیتیک عمومی ‌نامیده می‌شود. رسانه‌های ...  بیشتر
پژوهش جامعه‌شناختی فرهنگ شهروندی و هویت ملی؛ مطالعه موردی: زنان شهر فیروزآباد
پژوهش جامعه‌شناختی فرهنگ شهروندی و هویت ملی؛ مطالعه موردی: زنان شهر فیروزآباد

اسفندیار غفاری نسب؛ محمدعلی قاسمی نژاد؛ سیدابراهیم مساوات

دوره 17، شماره 66 ، تیر 1395، صفحه 129-146

چکیده
  فرهنگ شهروندی به مثابه نوعی فرایند از قرن نوزدهم همگام با جوامع مدنی و دولت‌های ملی شکل گرفته است. این پدیده با جدی شدن مسأله جهانی‌شدن در دهه‌های اخیر از مسایل اجتماعی معاصر است. پژوهش حاضر قصد دارد ...  بیشتر