مطالعه ابعاد هویت فرهنگی ایران در دوران صفویه و قاجاریه در سفرنامه‌های سفرنامه‌نویسان خارجی
مطالعه ابعاد هویت فرهنگی ایران در دوران صفویه و قاجاریه در سفرنامه‌های سفرنامه‌نویسان خارجی

سیدضیاء هاشمی؛ محمدجواد ایمانی خوشخو

دوره 17، شماره 67 ، مهر 1395، صفحه 3-20

چکیده
  هویت جمعی از منظر جامعه‌شناختی، پدیده‌ای تاریخی است که برای فهم آن ناگزیر به بررسی‌های تاریخی هستیم. در میان ابعاد هویت جمعی، یکی از مهم‌ترین ابعاد، هویت فرهنگی است و تحقیق حاضر در صدد بررسی آن است. ...  بیشتر
تحلیلی بر تأثیرات حضور گردشگران بر فرهنگ جامعه با استفاده از رویکرد فازی: مطالعه شهر یزد
تحلیلی بر تأثیرات حضور گردشگران بر فرهنگ جامعه با استفاده از رویکرد فازی: مطالعه شهر یزد

سیدحبیب اله میرغفوری؛ فاطمه عزیزی؛ فائزه اسدیان اردکانی

دوره 17، شماره 67 ، مهر 1395، صفحه 21-34

چکیده
  امروزه صنعت گردشگری یکی از بخش‌های مهم در اقتصاد جهانی به شمار می‌رود. توسعه‌ی گردشگری به‌عنوان یک پدیده‌ی فرهنگی، گسترش‌دهنده‌ی فرصت‌های تبادل فرهنگی بین گردشگر و جامعه‌ی میزبان است. گردشگری ...  بیشتر
بررسی هویت فرهنگی، دینی و تاریخی در رمان «بیوتن» نوشته رضا امیرخانی
بررسی هویت فرهنگی، دینی و تاریخی در رمان «بیوتن» نوشته رضا امیرخانی

زهرا صادقی‌مالواجردی؛ مریم اسدیان

دوره 17، شماره 67 ، مهر 1395، صفحه 35-51

چکیده
  ادبیات پایداری از جمله انواع ادبیات است که در آن بسیاری از مفاهیم و ارزش‌های دینی و انقلابی رشد و نمو پیدا می‌کند و می‌تواند ابزار مناسبی برای شناخت ویژگی‌های هویتی باشد. مسأله اساسی مقاله‌ی حاضر آن ...  بیشتر
گلزار شهدا به مثابه‏ی مکان ـ خاطره
گلزار شهدا به مثابه‏ی مکان ـ خاطره

احسان آقابابایی؛ مهدی ژیانپور

دوره 17، شماره 67 ، مهر 1395، صفحه 53-68

چکیده
  انسان‌ها در زندگی اجتماعی به مکان‏های گوناگونی همچون اتاق شخصی، رستوران، پارک، شهر و... گذر می‌کنند. اگر هر کدام از این مکان‌ها به جای منحصر‌به‌فردی تبدیل شود، که فرد معانی چندگانه‌ای به آن نسبت ...  بیشتر
بازنمایی هویت ملی ایران در طراحی گرافیک با تأکید بر عصر جهانی‌شدن
بازنمایی هویت ملی ایران در طراحی گرافیک با تأکید بر عصر جهانی‌شدن

سپیده ملکی؛ مصطفی اسداللهی؛ فاطمه شاهرودی

دوره 17، شماره 67 ، مهر 1395، صفحه 69-82

چکیده
  ارتباطات روزافزون و در هم‌تنیدگی رو به رشد جوامع‌، بر عدم انزوای آن‌ها و تعامل با یکدیگر در بستر جهانی صحه گذاشته و منجر به اثرپذیری جوامع و ملل جهان از فرآیند جهانی‌شدن شده است. اثرپذیری دوگانه‌ی ...  بیشتر
الزامات تحقق تمدن نوین اسلامی
الزامات تحقق تمدن نوین اسلامی

محسن فرمهینی

دوره 17، شماره 67 ، مهر 1395، صفحه 83-101

چکیده
  تکوین تمدن نوین اسلامی در عصر حاضر یکی از اساسی‌ترین موضوعاتی است که ذهن بسیاری از اندیشمندان در داخل و خارج کشور را به خود مشغول کرده است. در این راستا براساس دیدگاه مقام معظم رهبری باید مراحل پنج‌گانه‌ای ...  بیشتر
بررسی هویت ملی و ارتباط آن با استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه یاسوج)
بررسی هویت ملی و ارتباط آن با استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه یاسوج)

اصغر میرفردی؛ عبدالله ولی نژاد

دوره 17، شماره 67 ، مهر 1395، صفحه 103-118

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف بررسی هویّت ملّی و ارتباط آن با استفاده‌ی دانشجویان دانشگاه یاسوج از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی انجام شده است. تحقیق با اتّکا به چارچوبی تلفیقی از نظریه‌ی هویّت گیدنز و نظریه‌ی وابستگی ...  بیشتر
رابطه هویت مذهبی جوانان با تماشای برنامه‌های رسانه ملی و بیگانه در شهر همدان
رابطه هویت مذهبی جوانان با تماشای برنامه‌های رسانه ملی و بیگانه در شهر همدان

ناهید سعادت سیرت

دوره 17، شماره 67 ، مهر 1395، صفحه 119-136

چکیده
  هویت دینی به دلیل ماهیت و محتوایی که دارد، مهم‌ترین بُعد هویت است که نقش بسیار تعیین کننده‌ای در هویت‌یابی افراد یک جامعه بازی می‌کند. بدین لحاظ پژوهش حاضر، بررسی میزان هویت دینی جوانان و رابطه آن با ...  بیشتر