به نام خداوندگار خرد و قلم

 

فرهیخته‌ گرامی

 

با سلام و احترام

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات ملی پس از دو دهه تلاش علمی مستمر و با ضریب تأثیر 1/86، در بین مجلات علوم انسانی، در زمره‌ی پنج مجله‌ی نخست کشور قرار گرفته است؛ لذا با افتخار از پژوهشگران ارجمند برای ارائه‌ی مقاله­های وزین خود، به این فصلنامه، در باب «هویت و همبستگی ملی در ایران»، با نگاه به ابعاد مختلف، دعوت به عمل می‌آورد.

از این‌روی، ضمن استقبال از ایده­های نو و خلاقانه، برخی اولویت‌ها و موضوع‌های پیشنهادی، برای تدوین مقاله در فصلنامه مطالعات ملی، به شرح زیر اعلام می‌شود:

 

1-     روان زخم ها، حوادث طبیعی و هویت ملی (کرونا، سیل، زلزله، طوفان و....)؛  

2-                      هویت مدرن در ایران؛  

3-                      گردشگری و نقش آن در بازنمایی هویت ملی (تاریخی، طبیعی، مذهبی، فرهنگی)؛  

4-                     باستان گرایی، نوباستان گرایی و نحوه بازنمایی هویت ایرانی؛  

5-                      الگوهای بازنمایی­ هویتی در صدا وسیما؛  

6-                      بازنمایی هویت در سینما (فیلم و هویت ملی)؛

7-                      موسیقی و هویت ملی؛  

8-                      باستان‌گرایی و زمینه‌های بازنمایی هویت در ایران امروز؛

9-                      حافظه و خاطره و هویت ملی(یادآوری و فراموشی)؛ نوستالژی و هویت ملی در ایران معاصر؛

10-                   ابعاد هویتی جنبش‌های جدید اجتماعی؛

11-                   شبکه‌های جدید اجتماعی و نحوه بازنمایی هویت ملی؛

12-                   نقش سلبریتی‌ها در هویت‌یابی جوانان؛

13-                   دانشگاه‌ها، ایران آگاهی و هویت ملی؛

14-                   نظام آموزشی (رسمی و غیررسمی، آشکار و پنهان) و سازوکارهای شکل‌گیری هویت ملی؛

15-                   ایران فرهنگی و چشم‌اندازهای تمدنی هویت مشترک در منطقه آسیای مرکزی، قفقاز، شبه‌قاره؛  

16-                   سازوکارهای هویتی و هویت‌یابی ملی در کودکان و نوجوانان؛

17-                   تمهیدات نظری و راهبردی برای ارائه «سند جامع هویت ملی»؛

18-                   مقایسه دیدگاه‌های روحانیان و روشنفکران برجسته ایرانی در باب هویت ملی؛

19-                   سیاست هویت و جست‌وجوی معنا در بین کنشگران اجتماعی و سیاسی در ایران؛

20-                   هویت ملی و هویت سیاسی (تفاسیر دولت‌گرایانه، تفاسیر اجتماع محور)؛

21-                   احزاب سیاسی و هویت ملی در ایران؛

22-                   کارکردهای سازمان‌های غیردولتی در رابطه با هویت ملی: تجارب موجود؛

23-                   مسأله تنوع فرهنگی ـ هویتی و نسبت آن با هویت ملی؛

24-                   جایگاه هویت ملی در برنامه‌ها و الگوهای توسعه؛

25-                   جایگاه هویت ملی در برنامه توسعه کشورهای پیشرفته؛

26-                   عناصر و نشانگان های هویت ملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (تحلیل هویتی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران)؛

27-                   زمینه‌های بحران هویت در ایران؛

28-                   نقش موزه‌ها در بازنمایی هویت ملی؛

29-                   باستان‌شناسی و درک زمینه‌های تاریخی هویت ملی (میراث فرهنگی ـ معنوی)؛

30-                   شهروندی و هویت ملی؛

31-                   آینده هویت ملی در ایران؛

32-                   ورزش (فوتبال، والیبال، کشتی، چوگان و...) و هویت ملی؛

33-                   مفاخر ملی و هویت ملی در ایران: نقش شخصیت‌های برجسته تاریخی؛

34-                   نگرش ایرانیان به هویت ملی در دو دهه اخیر (تک‌نگاری، مقایسه‌ای ...)؛

35-                   زمینه‌های روانشناختی هویت‌یابی و هویت ملی؛

36-                   بنیان‌های شناختی ـ عاطفی هویت ملی در ایران؛

37-                   برنامه هویت دیجیتال ملی در ایران National digital identity (فرم اقرارهای بابومتریک، انگشت‌نگاری، دوربین‌های تشخیص چهره، کارت ملی ...)؛

38-                   ادبیات (منثور و منظوم) و هویت ملی در آثار نویسندگان برجسته؛

39-                   بازنمایی هویت ملی در جریان های تاریخ نگاری ایران؛

40-                   تحلیل و ارزیابی سیاستگذاری اجتماعی و نسبت آن با هویت ایرانی؛

41-                   بازنمایی هویت ایرانی در بازی های رایانه ای؛

42-                   چاپ و نشر و هویت ایرانی(کتاب، مطبوعات و روزنامه های ملی و محلی، چاپ های دیجیتالی و...)؛

43-                   سرمایه اجتماعی( فرهنگی، سیاسی و نمادین) و هویت ایرانی؛

44-                 نمادهای ملی و بازنمایی هویت ایرانی؛

45-                   بازنمایی هویت ایرانی در جریان استشراق؛

46-                   جریان تکفیر و هویت ایرانی؛

47-                   جریان تقریب و هویت ایرانی.

 

 

  ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید                هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند                                     

 

امید است شاهد همکاری‌های ارزشمند و علمی شما اندیشمندان در حوزه‌ی «هویت و پاسداشت همبستگی ملی» در ایران عزیز باشیم.

 

با آرزوی سلامتی و بهروزی

فصلنامه مطالعات ملی