تأملی در نگاه دکتر جواد طباطبایی به هویت ایرانی در تعامل با هویت اسلامی و غربی
تأملی در نگاه دکتر جواد طباطبایی به هویت ایرانی در تعامل با هویت اسلامی و غربی

محمد منصورنژاد

دوره 5، شماره 20 ، دی 1383، صفحه 9-30

چکیده
  نوشتار حاضر، نگاه دکتر سیدجواد طباطبایی درباره‌ی هویت ایرانی را به تأمل گذاشته است. در مدخل بحث، پس از طرح مسأله، هویت ایران‌شهری ما در تعامل با اسلام مورد بررسی قرار گرفته است. از نگاه او، هم ورود اعراب ...  بیشتر
هویت ایرانی در اندیشه‌‌ی رضا داوری اردکانی
هویت ایرانی در اندیشه‌‌ی رضا داوری اردکانی

محمد مروار

دوره 5، شماره 20 ، دی 1383، صفحه 31-54

چکیده
  هویت ایرانی از مباحث مورد توجه روشنفکران ایرانی در سده‌ی اخیر بوده است. رضا داوری‌اردکانی در زمره‌ی روشنفکرانی است که با نگرشی فلسفی و البته نوع هایدگری آن در مقوله‌ی هویت ایرانی و نسبت آن با دیگر هویت‌ها ...  بیشتر
غرب‌زدگی و هویت؛ جلال آل‌احمد و پاسخ به پرسش عقب‌ماندگی
غرب‌زدگی و هویت؛ جلال آل‌احمد و پاسخ به پرسش عقب‌ماندگی

رضا خلیلی

دوره 5، شماره 20 ، دی 1383، صفحه 55-85

چکیده
  پرسش عقب‌ماندگی از مهم‌ترین مسایلی است که فکر و ذهن اغلب اندیشمندان ایران معاصر را به خود مشغول داشته و پاسخ‌های متفاوتی نیز برای آن ارایه شده است. در مقاله‌ی حاضر، پاسخ آل‌احمد به این پرسش مورد بررسی ...  بیشتر
ملیت و هویت: تأملی در نسبت ملیت و هویت ایرانی در افکار کاظم‌زاده ایرانشهر
ملیت و هویت: تأملی در نسبت ملیت و هویت ایرانی در افکار کاظم‌زاده ایرانشهر

اسماعیل معظم پور

دوره 5، شماره 20 ، دی 1383، صفحه 87-109

چکیده
  حسین کاظم‌زاده ایرانشهر در زمره‌ی روشنفکران ناسیونالیست عصر رضاشاه است که در آثار خود به تأمل در باب ملیت، ترقی، تجدد و دین و نسبت این مفاهیم با یکدیگر پرداخته است. مفهوم اصلی اندیشه‌ی ایرانشهر ملیت ...  بیشتر
هویت ملی در شعر پژمان بختیاری
هویت ملی در شعر پژمان بختیاری

حسین گودرزی

دوره 5، شماره 20 ، دی 1383، صفحه 111-131

چکیده
  مقاله با تمرکز روی مفهوم هویت و ارایه‌ی تعریف و تبیین عناصر و ابعاد هویت ملی به‌عنوان یکی از اشکال هویت جمعی، نسبتِ تعلق خاطر و دلبستگی به مؤلفه‌های هویت ملی را به‌عنوان بازتاب فرایند جامعه‌پذیری ...  بیشتر
بررسی وضعیت نظام ارزشی در مناطق فرهنگی ـ اجتماعی کشور
بررسی وضعیت نظام ارزشی در مناطق فرهنگی ـ اجتماعی کشور

تقی آزادارمکی؛ احمد غیاثوند

دوره 5، شماره 20 ، دی 1383، صفحه 135-160

چکیده
  شروع تحولات فرهنگی ـ اجتماعی در طی دهه‌های اخیر در ایران، نشان از تغییر اساسی در ساختار نظام ارزشی جامعه دارد. شناسایی این وضعیت در مناطق مختلف کشور بر حسب سطوح ارزش‌های متفاوت هدف اساسی این مقاله می‌باشد. در ...  بیشتر
معرفی و نقد: یک نظر و بیست و سه نقد (فلسفه سیدحسین نصر)
معرفی و نقد: یک نظر و بیست و سه نقد (فلسفه سیدحسین نصر)

سیدحسین نصر؛ قدیر نصری

دوره 5، شماره 20 ، دی 1383، صفحه 163-187

چکیده
  شایـد بـرای یکایک محققان علـم سیـاست و انـدیشه‌ی سیـاسی، یک آرزوی دیرینه ‌این باشـد که ای کاش افلاطـون، مـارکس، کانت و ... زنده می‌شدند و ضمن مطالعه‌ی شرح‌های آرای خود، می‌گفتند کدام شرح عمیق و صحیح ...  بیشتر
معرفی و نقد: اسلام، دموکراسی و مدرنیسم دینی در ایران (1953-2000) از بازرگان تا سروش
معرفی و نقد: اسلام، دموکراسی و مدرنیسم دینی در ایران (1953-2000) از بازرگان تا سروش

فروغ جهان بخش؛ سیدعبدالامیر نبوی

دوره 5، شماره 20 ، دی 1383، صفحه 189-200

چکیده
  پرسش از ماهیت دنیـای جدید و چگونگی بهره‌گیـری از دست‌آوردهای معـرفتی و مـادی آن، مدتهاست که به دغدغه‌ی ذهنی اندیشمندان و نخبگان ایـرانی تبدیل شـده است. تلاش‌هـای فکـری ایشـان بـرای یافتـن پاسخـی ...  بیشتر
مشکله‌ی هویت ایرانیان امروز: ایفای نقش در عصر یک تمدن و چند فرهنگ
مشکله‌ی هویت ایرانیان امروز: ایفای نقش در عصر یک تمدن و چند فرهنگ

فرهنگ رجایی؛ علی اکبر کمالی

دوره 5، شماره 20 ، دی 1383، صفحه 201-210

چکیده
  کتـاب «مشکله هـویت ایــرانیـان امروز» تألیف محقق محترم آقای دکتر فرهنگ رجـایی است که چاپ اول آن در نیمه‌ی دوم سال 1382 توسط نشر نی منتشـر شـده است. این کتاب 246 صفـحـه‌ای، دارای پیشگـفتــاری 25 صفحه‌ای، ...  بیشتر
میزگرد: روشنفکران ایرانی و هویت (2)
میزگرد: روشنفکران ایرانی و هویت (2)

غلامحسین ابراهیمی دینانی؛ غلامرضا اعوانی؛ نوراله قیصری

دوره 5، شماره 20 ، دی 1383، صفحه 213-247

چکیده
  هویت ملی پدیده‌ای مربوط به دوران جدید است در تحلیل و تبیین چگونگی و علل پیدایش هویت به معنای عام و هویت ملی به معنای خاص کلمه به عوامل مختلفی برمی‌خوریم که از بارزترین آنان می‌توان تاریخ‌نگاران، نخبگان ...  بیشتر