سخن سردبیر
سخن سردبیر

علی کریمی

دوره 3، شماره 12 ، تیر 1381، صفحه 4-5

چکیده
  از هنگامی که انسان زندگی اجتماعی را برگزید، لزوم برقراری ارتباط با همنوعان خود را به‌عنوان یک ضرورت درک کرد. وی ابتدا به کمک ایما و اشاره و سپس به کمک اصوات، این روند ارتباطی را گسترش داد و تا بدانجا پیش ...  بیشتر
عقلانیت و استدلال؛ گفت‌وگو در میان نسل‌های جدید
عقلانیت و استدلال؛ گفت‌وگو در میان نسل‌های جدید

حمید عبداللهیان

دوره 3، شماره 12 ، تیر 1381، صفحه 9-26

چکیده
  این مقاله کوششی نظری برای نقد عام‌گرایی در مبانی معرفتی علم اجتماعیِ دوران مدرنیته است؛ به‌گونه‌ای که این نقد منجر به بازسازی این مبانی به منظور فهم فرایندهای استدلال، گفت‌وگو و تولید دانش توسط نسل‌ها ...  بیشتر
گفتمان گفت‌وگو؛ دیالکتیک همکاری تمدنی و همزیستی فرهنگی
گفتمان گفت‌وگو؛ دیالکتیک همکاری تمدنی و همزیستی فرهنگی

سیدحسین سیف زاده

دوره 3، شماره 12 ، تیر 1381، صفحه 27-43

چکیده
  دوره کنونی، عصر تفوق مدرنیته بر سنت‌های فکری پیشین محسوب می‌شود. اما تحلیل‌های تاریخی و پیش‌بینی دگرگونی‌های آن منجر به شکل‌گیری سه نظریه شاخص در این عرصه شده است. فوکویاما و همفکرانش که معتقد به ...  بیشتر
گفت‌وگو در ادبیات عرفانی و صوفیانه ایران
گفت‌وگو در ادبیات عرفانی و صوفیانه ایران

محمدامین قانعی راد

دوره 3، شماره 12 ، تیر 1381، صفحه 45-74

چکیده
  با توجه به تأثیر افکار و اندیشه‌های عرفانی و صوفیانه در شکل‌گیری فرهنگ عمومی کشور، این مقاله به بررسی مفهوم گفت‌وگو در ادبیات عرفانی و صوفیانه ایران می‌پردازد تا از این طریق، مبانی هنجاری و رویکرد ...  بیشتر
گفت‌وگوی بین فرهنگی و انسجام ملی (با تکیه بر نظریه کنش ارتباطی هابرماس)
گفت‌وگوی بین فرهنگی و انسجام ملی (با تکیه بر نظریه کنش ارتباطی هابرماس)

ابراهیم حاجیانی

دوره 3، شماره 12 ، تیر 1381، صفحه 75-89

چکیده
  الگوی مطلوب انسجام ملی در ایران، سیاست‌ وحدت در تکثر است. سیاستی که مبتنی بر حفظ هویت‌های فروملی و تقویت پیوندهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بین آنها است. گفت‌وگو، سازوکاری مناسب برای ایجاد این پیوندها ...  بیشتر
رهیافت‌های نظری گفت‌وگوی بین فرهنگ‌ها
رهیافت‌های نظری گفت‌وگوی بین فرهنگ‌ها

سیدمحمد مهدی زاده

دوره 3، شماره 12 ، تیر 1381، صفحه 91-115

چکیده
  در جهان پرتنوع و متکثر فرهنگی، برای درک متقابل و نزدیکی افق‌های فکری به یکدیگر گفت‌وگو امری ضروری به نظر می‌رسد. نویسنده در تشریح امکان یا امتناع گفت‌وگو در پرتو رهیافت‌های نظری “مدرنیته”، “پست ...  بیشتر
مشارکت زنان در گفت‌وگوی تمدن‌ها
مشارکت زنان در گفت‌وگوی تمدن‌ها

سیدیعقوب موسوی

دوره 3، شماره 12 ، تیر 1381، صفحه 117-136

چکیده
  موضوع گفت‌وگوی تمدن‌ها در قالب دکترینی جایگزین، به‌ویژه در دهه اخیر موضوع بحث و بررسی بسیاری از متفکران و صاحب‌نظران در شرق و غرب قرار گرفته است. می‌توان گفت که روند جاری در مباحث مربوط به گفت‌وگوی ...  بیشتر
ایرانشناسی: جوگی‌‌های مازندران
ایرانشناسی: جوگی‌‌های مازندران

محمداسماعیل ریاحی

دوره 3، شماره 12 ، تیر 1381، صفحه 139-158

چکیده
  این مقاله به شرح و توصیف ویژگی‌های عمومی یکی از گروه‌های اجتماعی و حاشیه‌ای ساکن در استان مازندران، یعنی “جوگی‌ها” می‌پردازد. برای این منظور، ابتدا خاستگاه جوگی‌ها به همراه موضوعاتی نظیر پراکندگی ...  بیشتر
معرفی و نقد کتاب: منطق گفتگویی میخائیل باختین
معرفی و نقد کتاب: منطق گفتگویی میخائیل باختین

تزوتان تودوروف؛ جهانگیر معینی علمداری

دوره 3، شماره 12 ، تیر 1381، صفحه 161-175

چکیده
  تزوتان تودوروف (1377)، منطق گفت‌وگویی میخائیل باختین، ترجمه داریوش‌ کریمی، تهران، نشر‌ مرکز، ‌223 ص. نوشتن دربارة میخائیل باختین (نوامبر 1895 ـ مارس 1975) کار آسانی نیست. چراکه وی در دوران حیات فکری طولانی‌اش ...  بیشتر
معرفی و نقد کتاب: موانع نشانه‌شناختی گفت‌وگوی تمدن‌ها
معرفی و نقد کتاب: موانع نشانه‌شناختی گفت‌وگوی تمدن‌ها

جهانگیر معینی علمداری؛ رامین خانبگی

دوره 3، شماره 12 ، تیر 1381، صفحه 177-186

چکیده
  (جهانگیر معینی‌علمداری (1380)، موانع نشانه‌شناختی گفت‌وگوی تمدن‌ها، تهران، هرمس). مرکز بین‌المللی گفت‌وگوی تمدن‌ها با همکاری انتشارات هرمس کتابی با نام موانع نشانه‌شناختی گفت‌وگوی تمدن‌ها نگاشته ...  بیشتر
معرفی و نقد میزگرد: آشور در آئینۀ مبداء زمان
معرفی و نقد میزگرد: آشور در آئینۀ مبداء زمان

ویلیام پیرویان؛ رضا دستیاران

دوره 3، شماره 12 ، تیر 1381، صفحه 187-194

چکیده
  سال‌ها پیش مقاله‌ای از جناب آقای دکتر ویلیام پیرویان در نشریة “پیام آشوریان” (شماره 5، سال چهارم، دی ماه 1376) به نام “کلیاتی دربارة بین‌النهرین و آشوریان” خوانده‌ بودم که نظراتی در باب آغاز ...  بیشتر
میزگرد: گفت و گو (1)
میزگرد: گفت و گو (1)

عطاءالله مهاجرانی؛ هادی خانیکی؛ صادق طباطبایی؛ سعیدرضا عاملی؛ مهدی منتظرقائم

دوره 3، شماره 12 ، تیر 1381، صفحه 197-225

چکیده
  “گفت‌وگو” یکی از موضوعات اساسی است که هم در عرصة اجتماعی، مراودات و روابط میان انسان‌ها و گروه‌های اجتماعی و هم در عرصة روابط سیاسی میان دولت‌ها با یکدیگر و با ملت‌های خود، از جایگاه ویژه‌ای ...  بیشتر