قدرت هویت ملی در میان ایرانیان
قدرت هویت ملی در میان ایرانیان

علی قنبری برزیان؛ فروزنده جعفرزاده پور

دوره 12، شماره 48 ، دی 1390، صفحه 3-29

چکیده
  هویت پاسخ به کیستی و چیستی انسان‌هاست و مسئله و معمای عصر جدید بشر است. در حقیقت هویت و در عالی‌ترین سطح جمعی آن که «هویت ملی» نامیده می‌شود، دلالت بر شباهت‌ها و تمایزات دارد، شباهت با «مای» ...  بیشتر
تبیین رابطة سطح تحصیلات و میزان انسجام ملی و اجتماعی شهروندان
تبیین رابطة سطح تحصیلات و میزان انسجام ملی و اجتماعی شهروندان

محسن نیازی

دوره 12، شماره 48 ، دی 1390، صفحه 31-50

چکیده
  در این مقاله، رابطة بین سطح تحصیلات و میزان انسجام ملی و اجتماعی شهروندان را مطالعه می‌کند. امروزه تحصیلات به‌عنوان یکی از متغیرهای کلیدی در ایجاد اندیشة ترقی و توسعة اجتماعی و عامل مؤثری در ارتقاء ...  بیشتر
بررسی میزان تأکید کتاب‌های تعلیمات اجتماعی، تاریخ و فارسی دورة راهنمایی بر هویت اسلامی ـ ایرانی
بررسی میزان تأکید کتاب‌های تعلیمات اجتماعی، تاریخ و فارسی دورة راهنمایی بر هویت اسلامی ـ ایرانی

منصور خوشخویی؛ محمدرضا یوسف زاده؛ مولود سعوه

دوره 12، شماره 48 ، دی 1390، صفحه 51-66

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی میزان تأکید کتاب‌های فارسی، تاریخ و تعلیمات اجتماعی دورة راهنمایی بر هویت اسلامی ـ ایرانی است سؤال اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه «کتاب‌های تعلیمات اجتماعی، تاریخ و فارسی ...  بیشتر
جایگاه هویت آیینی ـ مذهبی «تعزیه» و واقعة عاشورا در هنرهای تصویری مازندران
جایگاه هویت آیینی ـ مذهبی «تعزیه» و واقعة عاشورا در هنرهای تصویری مازندران

فتانه محمودی؛ محمود طاووسی

دوره 12، شماره 48 ، دی 1390، صفحه 67-92

چکیده
  تعزیه (شبیه‌خوانی) نمایشی آیینی، روایی، منظوم و موسیقایی است که از دل عزاداری‌های شیعیان ایرانی بر پیشوای سوم خود، امام حسین(ع) پدید آمد و حول محور واقعة عاشورا، در سال ٦١ هـ. ق، شکل گرفت. محور اصلی این ...  بیشتر
بررسی نگرش دانشجویان منطقة یازده دانشگاه آزاد اسلامی به اتحاد ملی و انسجام اسلامی
بررسی نگرش دانشجویان منطقة یازده دانشگاه آزاد اسلامی به اتحاد ملی و انسجام اسلامی

برزو مروت؛ مصطفی باغبانیان

دوره 12، شماره 48 ، دی 1390، صفحه 93-114

چکیده
  کشور ایران به لحاظ فرهنگی، اجتماعی و تاریخی دارای تنوع می‏باشد و به‌عنوان عنصری از گسترة عظیم امت اسلامی با تنوعات فرهنگی بسیار پیچیده‏ای مواجه است. ذات و ماهیت انسجام و اتحاد، مشترکات این اجتماعات ...  بیشتر
هویت ایرانی و تاریخ‌نگاری محلی (از آغاز اسلام تا قرن هفتم هجری)
هویت ایرانی و تاریخ‌نگاری محلی (از آغاز اسلام تا قرن هفتم هجری)

رضا دهقانی

دوره 12، شماره 48 ، دی 1390، صفحه 115-140

چکیده
  مفهوم هویت یکی از پیچیده‌ترین مفاهیم علوم اجتماعی است و طرح مباحثی در باب منشاء و چگونگی پیدایش و تداوم هویت‌های جمعی کلان چون هویت ملی و هویت تاریخی بر گستردگی و پیچیدگی آن افزوده است. لذا در تبیین و ...  بیشتر
نقوش قالی دستبافت ایرانی، عناصر و نمادهایی از هویت ملی
نقوش قالی دستبافت ایرانی، عناصر و نمادهایی از هویت ملی

محمد افروغ

دوره 12، شماره 48 ، دی 1390، صفحه 141-172

چکیده
  هنرهای سنتی ایران یکی از بسترهای شناخت هویت ایرانی است و قالی ایرانی که از آن به هنر ملی یاد می‌شود یکی از عناصر هویت ملی و شناسنامة فرهنگی و تمدنی کشورمان محسوب می‌شود که امروزه در جامعة جهانی جایگاه ...  بیشتر