تبیین جغرافیایی بنیادهای هویت ملی (مطالعة موردی: ایران)
تبیین جغرافیایی بنیادهای هویت ملی (مطالعة موردی: ایران)

محمدباقر قالیباف؛ محمدهادی پوینده

دوره 12، شماره 45 ، فروردین 1390، صفحه 3-24

چکیده
  هویت ملی عبارت است از مجموعه عناصر و مؤلفه‌های مشترک یک ملت مستقل که افراد ملت نسبت به آنها خودآگاهی یافته‌اند و به واسطة آنها به یکدیگر احساس تعلق می‌کنند. در هر یک از رشته‌های علوم انسانی مرتبط با ...  بیشتر
تنوع فرهنگی و تداوم همزیستی آنها در ایران
تنوع فرهنگی و تداوم همزیستی آنها در ایران

علی کریمی مله؛ محمدهادی مؤذن

دوره 12، شماره 45 ، فروردین 1390، صفحه 25-52

چکیده
  ایران کشوری کهن است که از گذشته دور تاکنون تنوع فرهنگی را تجربه کرده است به گونه‌ای که می‌توان آن را طبق تعریف پارخ جامعة متنوع فرهنگی دانست که با سایر جوامع متنوع چندملیتی و چندقومی تفاوت‌های بنیادین ...  بیشتر
جایگاه برنامه‌های درسی دانشگاهی در تقویت هویت ملی دانشجویان
جایگاه برنامه‌های درسی دانشگاهی در تقویت هویت ملی دانشجویان

احمد رضایی؛ سیروس منصوری بککی؛ میمنت عابدینی بلترک

دوره 12، شماره 45 ، فروردین 1390، صفحه 53-71

چکیده
  مسئلة هویت ملی امروزه یکی از مسائل  اساسی پیش‌روی جوامع به ویژه جوامع در حال توسعه به‌شمار می‌رود که  نیازمند توجه بیشترمسولین و دست اندرکاران است و این مهم یکی از وظایف و کارکردهای تعلیم و تربیت ...  بیشتر
احزاب سیاسی و هویت ملی؛ تأملی در کارکردها و چشم‌اندازها
احزاب سیاسی و هویت ملی؛ تأملی در کارکردها و چشم‌اندازها

علی اشرف نظری

دوره 12، شماره 45 ، فروردین 1390، صفحه 73-98

چکیده
  احزاب سیاسی اصلی‌ترین کانون تجمیع خواسته‌ها و علایق گوناگون تلقی می‌شوند که به واسطة حضور آنها، زمینه‌های ساختاری و عینی لازم برای تأثیرگذاری متقابل نیروهای سیاسی و اجتماعی بر یکدیگر و بر ساختارهای ...  بیشتر
مؤلفه‌های تشکیل و تحکیم هویت سیاسی و اجتماعی ایران در بخش اساطیری شاهنامه
مؤلفه‌های تشکیل و تحکیم هویت سیاسی و اجتماعی ایران در بخش اساطیری شاهنامه

مهدی حسنی باقری شریف آباد

دوره 12، شماره 45 ، فروردین 1390، صفحه 99-116

چکیده
  هویّت سیاسی یکی از مهم‌ترین مسائل مهم در پدیدة «دولت ـ ملّت‌سازی» است. از آنجا که شاهنامة فردوسی در میان متون کهن ما، نقشی اساسی در شکل‌گیری هویّت ایرانی دارد؛ بنابراین نوع نگاه و تأثیر آن در بُعد ...  بیشتر
همگرایی و همکاری محدود منطقه‌ای، راهکاری برای توسعة گردشگری فرهنگی
همگرایی و همکاری محدود منطقه‌ای، راهکاری برای توسعة گردشگری فرهنگی

مجتبی قدیری معصوم؛ محمدامین خراسانی؛ محمدمهدی ضیانوشین؛ فرزاد ویسی

دوره 12، شماره 45 ، فروردین 1390، صفحه 117-140

چکیده
  گردشگری داخلی و بین‌المللی همچنان یکی از مهم‌ترین وسایل مبادلات فرهنگی است که تجربه‌ای شخصی را نه فقط از آنچه که از گذشته به جا مانده، بلکه از زندگی و جامعة کنونی به وجود می‌آورد. گردشگری فرهنگی یکی ...  بیشتر
تولد غرب و برساخت شرق دیگری‌شده از رویکرد پسااستعماری
تولد غرب و برساخت شرق دیگری‌شده از رویکرد پسااستعماری

احمد محمدپور؛ مهدی علیزاده

دوره 12، شماره 45 ، فروردین 1390، صفحه 141-170

چکیده
  رویکرد یا مطالعات پسااستعماری از حوزه‏های مطالعاتی جدید در مورد کشورهای موسوم به جهان‏ سوم است. این رویکرد نگرشی است انتقادی به مجموعه‏ای از رهیافت‏های نظری غربی که پیامدهای گوناگون دورة استعماری ...  بیشتر
قدمت ملت‌ها
قدمت ملت‌ها

آنتونی دی اسمیت؛ حمید احمدی

دوره 12، شماره 45 ، فروردین 1390، صفحه 171-178

چکیده
  بی‌گمان آنتونی دی‌اسمیت که برجسته‌ترین نظریه‌پرداز مسائل ملیت، قومیت و ملیت‌گرایی معاصر به‌شمار می‌رود، از پرکارترین پژوهشگران این عرصه نیز هست. گرچه در سال‌های دهة 1980م. نظریه‌پردازانی همچون ...  بیشتر
تأثیر اینترنت بر هویت ملی
تأثیر اینترنت بر هویت ملی

مجید عباسی قادری؛ مرتضی خلیلی کاشانی؛ بهاره سازمند

دوره 12، شماره 45 ، فروردین 1390، صفحه 179-183

چکیده
  کتاب تأثیر اینترنت بر هویت ملی، اثری در رابطه با استفاده از اینترنت و تأثیرها و پیامدهای آن بر هویت ملی کاربران بالای پانزده سال در شهر تهران است. در این پژوهش تلاش شده است با تلفیق رویکردهای نظری در چارچوب ...  بیشتر