تبیین عوامل مؤثر در مکان‌گزینی پایتخت‌ها در ایران باستان (با اشاره به تأثیرات آن در تکوین هویت ایرانی)
تبیین عوامل مؤثر در مکان‌گزینی پایتخت‌ها در ایران باستان (با اشاره به تأثیرات آن در تکوین هویت ایرانی)

زهرا احمدی پور؛ محمدرضا حافظ نیا؛ علی ولی قلی زاده

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1388، صفحه 3-24

چکیده
  در ایران باستان، آنچنان که پیداست، مکان‌گزینی و انتقال پایتخت‌ها معمولاً در جهت رفع مشکلات جغرافیای سیاسی و نیز حل مسائل ژئوپلیتیکی کشور با مناطق پیرامونی آن به انجام رسیده است؛ بدین معنی که مکان‌گزینی ...  بیشتر
تأثیر نظام بین‌المللی بر واگرایی ملت‌ها درحوزة ایران فرهنگی
تأثیر نظام بین‌المللی بر واگرایی ملت‌ها درحوزة ایران فرهنگی

حاکم قاسمی

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1388، صفحه 25-56

چکیده
  تحولات حوزة ایران فرهنگی به‌شدت تحت تأثیر نظام بین‌الملل و سیاست‌های رقابت‌آمیز قدرت‌های بزرگ قرار داشته است. در دو قرن اخیر این عامل بر هم‌گرایی ملت‌های این منطقة تأثیر منفی بر جای گذاشته و به‌صورت ...  بیشتر
جایگاه ایران در سازمان رسانه، فرهنگ و هنر رسمی جمهوری آذربایجان
جایگاه ایران در سازمان رسانه، فرهنگ و هنر رسمی جمهوری آذربایجان

مهدی نعلبندی

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1388، صفحه 57-80

چکیده
  قفقاز یکی از نخستین حوزه‌هایی است که نه تنها از منظر تاریخی و فرهنگی در حوزة ایران فرهنگی واقع می‌شود، بلکه از منظر جغرافیایی نیز هفده ولایت آن تا قبل از دو سدة پیش در محدودة تمامیت ارضی ایران قرار داشت. جمهوری ...  بیشتر
معماری ملی از دیدگاه هویت فرهنگی
معماری ملی از دیدگاه هویت فرهنگی

الهام پرویزی

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1388، صفحه 81-108

چکیده
  معماری به‌عنوان بستر اتفاق زندگی بشر یکی از تأثیرگذارترین هنرها در جهت نمایاندن فرهنگ عامه و الگوهای ساختاری آن در هر دوره است، و این امر باعث انعکاس کلّیتی قابل بررسی و قضاوت از فرهنگ، تفکر و ناخودآگاه ...  بیشتر
بررسی نقش برنامة درسی پنهان در ایجاد نگرش به اقتدار، تقویت هویت ملی و جهانی‌شدن (مورد مطالعه: دانش‌آموزان مدارس متوسطه)
بررسی نقش برنامة درسی پنهان در ایجاد نگرش به اقتدار، تقویت هویت ملی و جهانی‌شدن (مورد مطالعه: دانش‌آموزان مدارس متوسطه)

صمد ایزدی؛ محمود شارع پور؛ راضیه قربانی قهرمان

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1388، صفحه 109-136

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی مؤلّفه‌های برنامة درسی پنهان، با تأکید بر نقش ساختار اجتماعی حاکم بر مدارس متوسّطة استان مازندران در ایجاد نگرش دانش‌آموزان به مسئلة اقتدار، تقویت هویّت ملّی و ایجاد نگرش به ...  بیشتر
رابطة هویت ملی و قومی در بین دانشجویان آذری، کُرد و عرب دانشگاه‌های دولتی ایران
رابطة هویت ملی و قومی در بین دانشجویان آذری، کُرد و عرب دانشگاه‌های دولتی ایران

علی ربانی؛ بهجت یزدخواستی؛ ابراهیم حاجیانی؛ حسینعلی میرزایی

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1388، صفحه 137-158

چکیده
  در دهه‌های اخیر موضوع هویت ملی و قومی به یکی از مسائل مورد توجه، خصوصاً در کشورهای متنوع تبدیل شده است. در برجسته شدن این موضوع عوامل گوناگونی مؤثر بوده است که در این میان بر فرایند جهانی شدن اتفاق‌نظر ...  بیشتر
مؤلفه‌های هویت ملی در دیوان عارف قزوینی
مؤلفه‌های هویت ملی در دیوان عارف قزوینی

محمدرضا علم؛ محمدعلی جودکی

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1388، صفحه 159-176

چکیده
  همواره از عصر مشروطه به‌عنوان نقطة عطفی در تاریخ معاصر ایران یاد شده است. در این عصر جامعة ایرانی در ابعاد مختلف دستخوش دگرگونی‌هایی گردید. در عرصة هویتی نیز دگرگونی‌هایی در عناصر هویت‌بخش ایرانی به ...  بیشتر
فرهنگ، فضا و دولت ـ ملت
فرهنگ، فضا و دولت ـ ملت

دیپانکار گوپتا؛ بهاره سازمند

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1388، صفحه 177-189

چکیده
  این کتاب دغدغه‌ها و توجهات مردم‌شناسانه را از مطالعة زندگی روستایی و آداب‌ورسوم، کاست‌ها و طبقات به حوزة ملاحظات دولت ـ ملت تسری و گسترش داده است. نویسنده چارچوب تحلیلی مفهوم فرهنگ را همراه با نمونه‌های ...  بیشتر
مبانی هویت ایرانی
مبانی هویت ایرانی

قدیر نصری؛ حبیب الله فاضلی پیرکاشانی

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1388، صفحه 191-199

چکیده
  کتاب مبانی هویت ایرانی تألیف دکتر قدیر نصری توسط انتشارات تمدن ایرانی در سال 1387 به چاپ رسیده است. این کتاب در 325 صفحه و شش بخش که هر بخش نیز به چند فصل تقسیم گردیده است. نقد و بررسی پیش رو به بررسی چاپ اول ...  بیشتر