عناصر فرهنگی پایداری ایرانیان
عناصر فرهنگی پایداری ایرانیان

کریم خان محمدی

دوره 10، شماره 38 ، تیر 1388، صفحه 3-26

چکیده
  نگارنده با اشاره به مختصات فرهنگی ایران در ادوار تاریخی، همانند «ایرانیت»، «دینداری»، «شاهنشاهی»، «تنوع فرهنگی»، «تساهل فرهنگی» و «پیوستار فرهنگی»، معتقد است فرهنگ، ...  بیشتر
تبلور هویت ملی در کتب درسی بررسی محتوایی کتاب فارسی دوره ابتدایی
تبلور هویت ملی در کتب درسی بررسی محتوایی کتاب فارسی دوره ابتدایی

علی منصوری؛ آزیتا فریدونی

دوره 10، شماره 38 ، تیر 1388، صفحه 27-46

چکیده
  پیوسته در طول تاریخ پرسشِ کیستی و هویت افراد و ملت‌ها یکی از دغدغه‌های اصلی بشر بوده و این امر در گذر جوامع به دوران مدرن پررنگ­تر و به‌صورت جدّی مطرح شده است. در ایران نیز در سال‌های اخیر موضوع هویت، ...  بیشتر
موقعیت کنونی رشتة زبان و ادبیات فارسی و راهکارهای تقویت آن
موقعیت کنونی رشتة زبان و ادبیات فارسی و راهکارهای تقویت آن

حسن ذوالفقاری

دوره 10، شماره 38 ، تیر 1388، صفحه 47-73

چکیده
  این مقاله آسیب‌شناسی و توصیف وضعیت آموزش و پژوهش در رشتة زبان و ادبیات فارسی است که ضمن بیان وضع موجود، وضع مطلوب و اولویت‌ها و راهبردها را نیز مشخص می‌کند. مقاله با این فرض نگاشته شده است که وضعیت فعلی ...  بیشتر
هویت ملی و نوزایی فرهنگی در شاهنامه
هویت ملی و نوزایی فرهنگی در شاهنامه

حسین منصوریان سرخگریه

دوره 10، شماره 38 ، تیر 1388، صفحه 75-99

چکیده
  تمامی مؤلفه‌های چهارگانة هویت ملی، اعم از دین، زبان، تاریخ و اساطیر، در شاهنامه مورد توجه قرار گرفته است. ازآنجایی‌که هویت ملی برخاسته از دو منشأ سیاسی و فرهنگی است، می‌توان دین و تاریخ را منشأ سیاسی ...  بیشتر
آموزه‌های شاد زیستن با تکیه بر غزلیّات حافظ شیرازی
آموزه‌های شاد زیستن با تکیه بر غزلیّات حافظ شیرازی

علی اکبر باقری خلیلی

دوره 10، شماره 38 ، تیر 1388، صفحه 101-126

چکیده
  شادی یکی از ویژگی‌های هویّت ملّی ایرانیان است و اگرچه در ادوار مختلف، فراز و فرودهایی داشته‌ است، مردم ایران، از پیش از اسلام تا بعد از اسلام، هرگز از ضرورت آن غافل نبوده‌اند و آن را به‌عنوان یکی از ...  بیشتر
جایگاه فرهنگ و زبان فارسی در شبه‌قارۀ هند
جایگاه فرهنگ و زبان فارسی در شبه‌قارۀ هند

مرتضی فلاح

دوره 10، شماره 38 ، تیر 1388، صفحه 127-151

چکیده
  ایران و شبه‌قارۀ هند از دیرباز با هم روابط فرهنگی و زبانی و مذهبی و هنری و بازرگانی و صنعتی گسترده‌ای داشته‌اند. پیشینۀ این روابط به دوران مهاجرت آریایی‌ها برمی‌گرد؛ زمانی که  این دو ملت شاخۀ هندوایرانی ...  بیشتر
اوست‌ها میراث‌داران ایران فرهنگی در قفقاز (بر پایة مطالعات میدانی سال 2008-2007 میلادی)
اوست‌ها میراث‌داران ایران فرهنگی در قفقاز (بر پایة مطالعات میدانی سال 2008-2007 میلادی)

حامد کاظم زاده

دوره 10، شماره 38 ، تیر 1388، صفحه 153-181

چکیده
  جمهوری‌های اوستیای شمالی و جنوبی، به علت داشتن زبان ایرانی و خصوصیات فرهنگی مشترک با سرزمین ایران، همواره مورد توجه قفقازشناسان بوده‌اند. متأسفانه به دلیل جدا شدن این منطقه از مرزهای ایران‌زمین در ...  بیشتر
پان‌ترکیسم و ایران
پان‌ترکیسم و ایران

کاوه بیات؛ حمید احمدی

دوره 10، شماره 38 ، تیر 1388، صفحه 183-188

چکیده
  در میان آثار مربوط به ایدئولوژی‌های الحاق‌گرا در جهان امروز، کمترین میزان ادبیات در گسترة جهان، به پان‌ترکیسم مربوط می‌شود. برای نمونه یک مقایسه میان آثار انگلیسی و فرانسوی‌زبان دربارة پان‌عربیسم، ...  بیشتر
پیوند تفاوت‌ها: راهنمای ارتباط کارآمد بین گروهی
پیوند تفاوت‌ها: راهنمای ارتباط کارآمد بین گروهی

ویلیام بی گودیکانست؛ علی کریمی؛ مسعود هاشمی؛ جهانگیر معینی علمداری

دوره 10، شماره 38 ، تیر 1388، صفحه 189-195

چکیده
  این کتاب نوشتة ویلیام بی‌. گودیکانْسْت است. این کتاب توسط دکتر علی کریمی‌مله و مسعود هاشمی ترجمه شده و به همت مؤسسة مطالعات ملّی در سال 1383 در 294 صفحه به شمارگان 3000 نسخه منتشر شده است.   مقدمه: زمینه‌های ...  بیشتر