فضای مجازی و تحولات هویت ملی در ایران (مطالعه موردی شهر تهران)
فضای مجازی و تحولات هویت ملی در ایران (مطالعه موردی شهر تهران)

داود میرمحمدی؛ باقر ساروخانی

دوره 13، شماره 52 ، دی 1391، صفحه 3-30

چکیده
  در مقالة حاضر برای بررسی تأثیر فضای مجازی بر  تحولات هویت ملی در پرتو «تحقیقات میان رشته‌ای» تعداد 918 نمونه تعیین و اطلاعات به دست آمده از آنان، در اواخر پاییز و اوایل زمستان 1390 جمع‌آوری و مورد ...  بیشتر
روند تکوین و تکامل مفهوم ایران در گذار از عصر اساطیری به دوران تاریخی
روند تکوین و تکامل مفهوم ایران در گذار از عصر اساطیری به دوران تاریخی

احمد افضلی نژاد

دوره 13، شماره 52 ، دی 1391، صفحه 31-54

چکیده
  شکل‌گیری مفهوم ایران در دورة باستان محصول تاریخ و تحولات پر فراز و نشیبی است که بخش اعظم آن مربوط به عصر اساطیری و حماسی بوده و از طریق انتقال شفاهی خاطره‌های مشترک و یادمان‌های حماسی به دوران تاریخی، ...  بیشتر
گفتمان امام خمینی(ره) و مسئله هویت: عرفان فقیهانه، اصالت امت و اعتبار ملت
گفتمان امام خمینی(ره) و مسئله هویت: عرفان فقیهانه، اصالت امت و اعتبار ملت

حبیب الله فاضلی

دوره 13، شماره 52 ، دی 1391، صفحه 55-80

چکیده
  مسئله هویت و هویت‌اندیشی از مهم‌ترین موضوعات تمامی رشته‌های علوم انسانی اعم از فلسفه، علوم‌سیاسی،جامعه‌شناسی و الهیات است. هویت‌اندیشی در جوامع اسلامی به دلیل ویژگی امت‌گرای هویت اسلامی و قوت هویت ...  بیشتر
ایلات، طوایف و هویت ایرانی
ایلات، طوایف و هویت ایرانی

سیدعطاءالله سینایی

دوره 13، شماره 52 ، دی 1391، صفحه 81-106

چکیده
  شواهد تاریخی فراوانی درباره درک هویت ایرانی در میان ایلات و طوایف در دورة قاجار ارائه شده است. ایلات و طوایف ایران از طریق نظام تبادل شفاهی فرهنگی با سنت‌های گوناگون هویت‌بخش ایرانی ارتباط برقرار ‌کرده‌اند. ...  بیشتر
تحلیل مفهوم «وطن» در اشعار ملک‌الشعرای بهار
تحلیل مفهوم «وطن» در اشعار ملک‌الشعرای بهار

میلاد شمعی؛ مینو بیطرفان

دوره 13، شماره 52 ، دی 1391، صفحه 107-130

چکیده
  یکی از برجسته‌ترین مسائل عاطفی شعر عصر مشروطه که حوزه گسترده‌ای از تأمّلات شاعرانه را برانگیخته، مسئله «وطن» است. آنچه در ارتباط با «وطن» و مسائل پیرامون آن در این دوره به چشم می‌خورد با ...  بیشتر
بررسی هویت دینی و ملی نوجوانان و جوانان شهر تهران (با تأکید بر گروه مرجع)
بررسی هویت دینی و ملی نوجوانان و جوانان شهر تهران (با تأکید بر گروه مرجع)

ابراهیم پاشا؛ محمدهادی فلاح زاده

دوره 13، شماره 52 ، دی 1391، صفحه 131-156

چکیده
  مسئله هویت دینی و ملی جوانان، با توجه به نقش سازنده آنان در سرنوشت آینده کشور، اهمیتی دو چندان دارد. از طرف دیگر پذیرش هویت ملی و دینی از سوی جوانان در گرو الگوگیری مؤثر آنان و هم‌چنین وجود الگوهای اثربخش ...  بیشتر
بنیادها و ظرفیت‌های هویت اسلامی و هویت تجددی در گفتمان جهانی‌شدن
بنیادها و ظرفیت‌های هویت اسلامی و هویت تجددی در گفتمان جهانی‌شدن

جعفر هزارجریبی؛ صابر جعفری کافی آبادی؛ حامد ذاکری

دوره 13، شماره 52 ، دی 1391، صفحه 157-181

چکیده
  با وجود تفاسیر متنوع از جهانی‌شدن، می‌توان این مفهوم را در مسیر تحولات ادواری تجدد، درک کرد. جهانی‌شدن در چالش با هویت‌های فرهنگی در صدد تعلیق و بازتعریف آنها در سیر تک‌خطی تاریخ غربی است. این مقاله ...  بیشتر