جنگ تحمیلی و شکل‌گیری هویت جدید معنوی
جنگ تحمیلی و شکل‌گیری هویت جدید معنوی

محمدرضا درزی کلایی؛ علیرضا آقاحسینی

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1391، صفحه 3-28

چکیده
  انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بدون تردید نقش بسزایی در شکل‌گیری هویت جدیدی بین مردم ایران داشتند. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی روند تحول و شکل‌گیری هویت جدید بین مردم ایران در دهه اول انقلاب را مطالعه ...  بیشتر
زبان و هویت در میدان رسانه‌ای غرب: ایران به مثابه «دیگری»
زبان و هویت در میدان رسانه‌ای غرب: ایران به مثابه «دیگری»

سیدحمدالله اکوانی

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1391، صفحه 29-52

چکیده
  این مقاله با تکیه بر متغیر واسط زبان، به بررسی رابطه میدان گفتمانی رسانه‌ای غرب و گفتمان خود ـ دیگرساز شرق‌شناسی در ارتباط با ایران می‌پردازد. با بهره آزادانه از مفاهیم نظریه زبانی بوردیو و نیز تحلیل ...  بیشتر
عوامل مؤثر بر هویت ملی در بین دانش‌آموزان مناطق مرزی
عوامل مؤثر بر هویت ملی در بین دانش‌آموزان مناطق مرزی

حسن مومنی

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1391، صفحه 53-68

چکیده
  مقاله حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر هویت ملی دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهرستان مرزی دهلران می‌پردازد. متغیرهای مستقل در این تحقیق عبارتند از پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی، هماهنگی ارزش‌های گروهی، مورد تأیید ...  بیشتر
مطالعه تأثیر زمینه‌های فرهنگی بر هویت ملی نوجوانان شهرهای بانه و قروه
مطالعه تأثیر زمینه‌های فرهنگی بر هویت ملی نوجوانان شهرهای بانه و قروه

مجید موحد؛ اسفندیار غفاری نسب؛ رزگار صالحی

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1391، صفحه 69-90

چکیده
  مطالعة حاضر رابطه عوامل فرهنگی با هویت ملی نوجوانان در شهرهای بانه و قروه را بررسی می‌کند. در این مطالعه برای تبیین هویت ملی نوجوانان از نظریه‌هایی با رویکرد اجتماعی و فرهنگی استفاده شده و در جمع‌آوری ...  بیشتر
تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر سبک زندگی جوانان شهرستان شهرکرد
تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر سبک زندگی جوانان شهرستان شهرکرد

مجتبی شاهنوشی؛ محمدرضا تاجی

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1391، صفحه 91-112

چکیده
  فضای ارتباطاتی اعم از حقیقی و مجازی در پذیرش و دست‌یازی افراد جامعه به‌ویژه جوانان به الگوهای ذهنی (نگرش‌ها) و عینی (رفتارها) نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند. در این میان در عرصة مجازی فعالیت رو به گسترش ...  بیشتر
هویت ایرانی در شعر کُردی (با تأکید بر اشعار شاعران معاصر: «هژار و هیمن»)
هویت ایرانی در شعر کُردی (با تأکید بر اشعار شاعران معاصر: «هژار و هیمن»)

حسن رشیدی؛ شهلا امینی

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1391، صفحه 113-132

چکیده
  هویت جمعی شیوة مشترک در نحوه تفکر، احساسات و تمایلات یک گروه است. از نظرگاه مدرنیستی، مبتنی بر نظریه کنش متقابل نمادین، هویت جمعی نوعی احساس تعلق، انتساب و تعهد نسبت به گروه را در بین اعضای‌اش برمی‌انگیزد ...  بیشتر
هویت ایرانی ـ اسلامی شهر تهران در گذر زمان
هویت ایرانی ـ اسلامی شهر تهران در گذر زمان

مریم سادات رضوی پور؛ محمدمهدی ذاکری؛ احسان جباری

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1391، صفحه 133-147

چکیده
  انسان بنا به خصلت ذاتی خود همواره در پی تمایز از دیگران و جاودانه بودن می‌باشد. ازین‌رو اصالت و هویت از مسائلی است که در بسیاری از حوزه‌های علمی مرتبط با انسان توجه خاص بدان شده است، معماری و شهرسازی ...  بیشتر