تبیین بنیادهای علت وجودی و بقای کشور (مطالعه موردی: ایران)
تبیین بنیادهای علت وجودی و بقای کشور (مطالعه موردی: ایران)

محمدرضا حافظ نیا؛ پیروز مجتهدزاده؛ ابوالفضل کاوندی کاتب

دوره 13، شماره 49 ، فروردین 1391، صفحه 3-28

چکیده
  کشور دربرگیرندة واحدهای سیاسی ـ جغرافیایی مستقلی است که برجسته‌ترین تقسیم‌بندی جهان کنونی را شکل می‌دهند و این پدیده هم‌زمان با شکل‌گیری سیاسی ایران در دورة هخامنشیان واقعیت پیدا کرد. اینکه چه عامل ...  بیشتر
جامعه‌شناسی و مشکلة هویت ایران (فراتحلیلی از مطالعات نظری و پژوهشی هویت)
جامعه‌شناسی و مشکلة هویت ایران (فراتحلیلی از مطالعات نظری و پژوهشی هویت)

جلیل کریمی؛ احمد محمدپور؛ صلاح الدین قادری

دوره 13، شماره 49 ، فروردین 1391، صفحه 29-57

چکیده
  هویت مشکله‌ای نظری و عملی است که به‌ویژه در دهه‌های اخیر حجم وسیعی از مطالعات نظری و پژوهشی، برنامه‌ریزی‌های اجتماعی، اقدامات سیاسی و سیاست‌گذاری‌های فرهنگی را موجب شده است. نظر به اهمیت موضوع، ...  بیشتر
احساس تعلق هویتی و نقش آن در شکل‌گیری تصورات قالبی در پیشداوری: ارزیابی پیمایشی
احساس تعلق هویتی و نقش آن در شکل‌گیری تصورات قالبی در پیشداوری: ارزیابی پیمایشی

علی اشرف نظری

دوره 13، شماره 49 ، فروردین 1391، صفحه 59-86

چکیده
  ادراکات و تصورات متقابلی که گروه‌ها از یکدیگر دارند یکی از عوامل تعیین‌کننده در تقویت و یا تضعیف مبانی هویت جمعی است و در چارچوبی کلان در زمرة مباحث روان‌شناسی اجتماعی قرار می‌گیرد. میزان شناخت و نحوة ...  بیشتر
تحلیل محتوای هویت ایرانی در داستان سیاوش شاهنامة فردوسی
تحلیل محتوای هویت ایرانی در داستان سیاوش شاهنامة فردوسی

علی یوسفی؛ سیدمحمدرضا هاشمی؛ غلامرضا صدیق اورعی؛ زهرا بستان

دوره 13، شماره 49 ، فروردین 1391، صفحه 87-109

چکیده
  هویت از زمانی شکل می‌گیرد که فرد از خود می‌پرسد «کیستم»؛ بنابراین مسئلة هویت را می‌توان مسئلة «معنا» دانست. در حقیقت انسان با پرسش از «کیستی» به دنبال پی بردن به معنای خود است؛ این معنا ...  بیشتر
تحلیل تأثیر جلوه‌های مکانی در هنرهای نمایشی آیین‌های عاشورایی در ایران
تحلیل تأثیر جلوه‌های مکانی در هنرهای نمایشی آیین‌های عاشورایی در ایران

یعقوب زارعی؛ مرتضی توکلی؛ غریب فاضل نیا

دوره 13، شماره 49 ، فروردین 1391، صفحه 111-134

چکیده
  چندین قرن از واقعة عاشورا می‌گذرد؛ اما عاشورا و امام حسین(ع) به‌عنوان نمادهای هویت شیعه در متن زندگی مسلمانان و در باورهای پاک مردم جای دارد. مُحرم میراث عاشورا برای دوستداران و عاشقان اهل بیت و نقطة ...  بیشتر
نقش نمادهای آیینی و دینی در نشانه‌های بصری گرافیک معاصر ایران
نقش نمادهای آیینی و دینی در نشانه‌های بصری گرافیک معاصر ایران

عفت السادات افضل طوسی؛ مریم حسن پور

دوره 13، شماره 49 ، فروردین 1391، صفحه 135-161

چکیده
  اعتقادات مذهبی در حافظة جمعی جامعه، از گذشته در قالب نماد محفوظ مانده و در آثار هنری نمود بصری یافته است. در این مقاله با بررسی ادیان و اعتقادات ایرانی میتراییسم و زرتشتی در بستر تاریخی گذار به دوران اسلامی ...  بیشتر
بررسی نقش وزیران ایرانی در احیاء و گسترش هویت ملی (در دوران حکومت عباسیان، سامانیان، غزنویان و سلجوقیان)
بررسی نقش وزیران ایرانی در احیاء و گسترش هویت ملی (در دوران حکومت عباسیان، سامانیان، غزنویان و سلجوقیان)

رضا ستاری؛ مراد اسماعیلی

دوره 13، شماره 49 ، فروردین 1391، صفحه 163-187

چکیده
  وزیران در تاریخ ایران، همواره نقشی مؤثر و اساسی در شئون گوناگون مملکت‌داری داشته‌اند و به تنهایی به‌عنوان نهادی در دل حکومت بوده و در رأس نیروهای حافظ ایرانشهری عمل کرده‌اند البته نقش وزیران ایرانی ...  بیشتر