تبیین تفاوت نسلی در جامعه امروز ایران بر پایه‌ی ارزش‌های هویتی
تبیین تفاوت نسلی در جامعه امروز ایران بر پایه‌ی ارزش‌های هویتی

عباسعلی رهبر؛ محمدباقر خرمشاد؛ علی آدمی؛ علی والی

دوره 21، شماره 81 ، فروردین 1399، ، صفحه 47-65

چکیده
  نسل‌های مختلف یک جامعه، از سرمایه‌های بنیادی آن محسوب می‌شوند که حافظ و ناقل ارزش‌ها و انگاره‌های نسل‌های پیشین خود هستند؛ ارزش‌ها و انگاره‌هایی که در برخی موارد، هویت جمعی و زیست مشترک یک ملت را ...  بیشتر
مقایسه هویت ملی جوانان شهرهای ایلام و کرمانشاه
مقایسه هویت ملی جوانان شهرهای ایلام و کرمانشاه

میترا رئوفی؛ محمدباقر تاج الدین؛ ژیلا مشهدی میقانی

دوره 19، شماره 73 ، فروردین 1397، ، صفحه 97-110

چکیده
  هویت ملی بالاترین سطح هویت جمعی است که رابطه انسان با کشورش را نشان می‌دهد. فرآیند پاسخگویی آگاهانه یک ملت به پرسش‌هایی از خود و به مفهوم احساس تعلق به اجتماع ملی و تفاوت با دیگران و موجب وحدت و انسجام ...  بیشتر
الگوهای فراغتی و هویت ملی؛ مطالعه موردی جوانان استان کردستان
الگوهای فراغتی و هویت ملی؛ مطالعه موردی جوانان استان کردستان

امید قادرزاده؛ هیرش قادرزاده؛ حسین حسن پناه

دوره 17، شماره 68 ، دی 1395، ، صفحه 97-116

چکیده
  الگوها و تجربه‌های فراغت در کنار آرامش‌بخشی و غنای شخصی، حاوی کارکردهای اجتماعی تعلق اجتماعی، همبستگی اجتماعی و درک متقابل است و می‌تواند به مکانیسمی در جهت جذب و ادغام اجتماعی عمل کرده و افراد را ...  بیشتر
رابطه هویت مذهبی جوانان با تماشای برنامه‌های رسانه ملی و بیگانه در شهر همدان
رابطه هویت مذهبی جوانان با تماشای برنامه‌های رسانه ملی و بیگانه در شهر همدان

ناهید سعادت سیرت

دوره 17، شماره 67 ، مهر 1395، ، صفحه 119-136

چکیده
  هویت دینی به دلیل ماهیت و محتوایی که دارد، مهم‌ترین بُعد هویت است که نقش بسیار تعیین کننده‌ای در هویت‌یابی افراد یک جامعه بازی می‌کند. بدین لحاظ پژوهش حاضر، بررسی میزان هویت دینی جوانان و رابطه آن با ...  بیشتر
رابطه استفاده از اینترنت و شکل‌گیری هویت ملی جوانان شهر همدان
رابطه استفاده از اینترنت و شکل‌گیری هویت ملی جوانان شهر همدان

حسین رضایی؛ حدیثه رمضانی فر؛ زهرا قیصری

دوره 16، شماره 62 ، تیر 1394، ، صفحه 113-131

چکیده
  مقاله حاضر به بررسی رابطه بین استفاده از فضای مجازی اینترنت و شکل‌گیری ابعاد مختلف هویت ملی جوانان در شهر همدان پرداخته است. روش تحقیق در این پژوهش پیمایش بوده و برای سنجش متغیر اصلی (استفاده از اینترنت) ...  بیشتر
الگوهای فراغتی جوانان و هویت و سبک تربیتی مطالعه موردی شهر شیراز
الگوهای فراغتی جوانان و هویت و سبک تربیتی مطالعه موردی شهر شیراز

مریم سروش

دوره 15، شماره 59 ، مهر 1393، ، صفحه 151-177

چکیده
  هدف از این مقاله بررسی الگوهای فراغتی جوانان و رابطه آن با هویت‌ها و سبک تربیتی خانواده است. چارچوب نظری ترکیبی از نظریه بوردیو و گیدنز انتخاب شد. این تحقیق به روش پیمایشی انجام شده و جامعه آماری تحقیق ...  بیشتر
مطالعة رابطة سرمایه اجتماعی، سرمایة فرهنگی و هویت اجتماعی مطالعة موردی: جوانان شهر بندرعباس
مطالعة رابطة سرمایه اجتماعی، سرمایة فرهنگی و هویت اجتماعی مطالعة موردی: جوانان شهر بندرعباس

بیژن خواجه نوری؛ لیلا پرنیان؛ صغری همت

دوره 15، شماره 57 ، فروردین 1393، ، صفحه 95-120

چکیده
  هدف این مطالعه بررسی رابطة سرمایه اجتماعی و سرمایة فرهنگی با هویت اجتماعی جوانان شهر بندرعباس است. این تحقیق به روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسش‌نامه انجام گرفته است. شیوة نمونه‌گیری، تصادفی سهمیه‌ای ...  بیشتر
شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان و هویت ملی و اسلامی جوانان (مطالعه موردی شهرستان اراک ـ 1390)
شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان و هویت ملی و اسلامی جوانان (مطالعه موردی شهرستان اراک ـ 1390)

محمد نیک ملکی؛ حسن مجیدی

دوره 14، شماره 54 ، تیر 1392، ، صفحه 145-168

چکیده
  در دهة اخیر علاوه بر تاثیر برنامه‌های شبکه‌های ماهوار‌ه‌ای بر نگرش جوانان به مسائل سیاسی، شاهد تغییر در الگوهای فرهنگی جوانان کشور با توجه به جوان بودن جمعیت کشور، نسبت به بسیاری از مسائل از جمله ارزش‌ها، ...  بیشتر
بررسی هویت دینی و ملی نوجوانان و جوانان شهر تهران (با تأکید بر گروه مرجع)
بررسی هویت دینی و ملی نوجوانان و جوانان شهر تهران (با تأکید بر گروه مرجع)

ابراهیم پاشا؛ محمدهادی فلاح زاده

دوره 13، شماره 52 ، دی 1391، ، صفحه 131-156

چکیده
  مسئله هویت دینی و ملی جوانان، با توجه به نقش سازنده آنان در سرنوشت آینده کشور، اهمیتی دو چندان دارد. از طرف دیگر پذیرش هویت ملی و دینی از سوی جوانان در گرو الگوگیری مؤثر آنان و هم‌چنین وجود الگوهای اثربخش ...  بیشتر
مقایسة جنسیتی رابطة رسانه‌ها، هویت و سبک زندگی در بین جوانان شیراز
مقایسة جنسیتی رابطة رسانه‌ها، هویت و سبک زندگی در بین جوانان شیراز

شعله بحرانی؛ مریم سروش؛ مریم حسینی

دوره 12، شماره 47 ، مهر 1390، ، صفحه 103-120

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، مطالعة رابطة میان میزان استفاده از انواع رسانه‌ها (رسانه‌های جمعی و فناوری‌های جدید ارتباطی) با هویت و سبک ‌زندگی دختران و پسران جوان است. این پژوهش با رویکرد کمی و روش پیمایشی انجام ...  بیشتر
بررسی نگرش جوانان نسبت به عملکرد ایثارگران
بررسی نگرش جوانان نسبت به عملکرد ایثارگران

احمد غیاثوند؛ پریسا دهکردیان

دوره 10، شماره 37 ، فروردین 1388، ، صفحه 31-47

چکیده
  پژوهش حاضر نگرش جوانان عادی و فرزندان ایثارگر را نسبت به عملکرد ایثارگران مورد مقایسه و بررسی قرار می‌دهد. این مطالعه به روش پیمایش انجام شده است و جامعة آماری آن را کلیة جوانان کشور تشکیل می‌دهند. شیوة ...  بیشتر
بررسی جامعه‌شناختی گونه‌های هویتی در بین جوانان (مطالعة موردی بابلسر)
بررسی جامعه‌شناختی گونه‌های هویتی در بین جوانان (مطالعة موردی بابلسر)

قربانعلی ابراهیمی؛ عباس بهنوئی گدنه

دوره 9، شماره 33 ، فروردین 1387، ، صفحه 127-150

چکیده
  هویت یکی از محورهای اساسی جامعه‌شناسی فرهنگ است که در چند دهۀ اخیر مورد توجه عده زیادی از محققان و اندیشمندان علوم اجتماعی قرار گرفته است. از این رو، مقالۀ حاضر در صدد است با بررسی و سنجش گونه­های مختلف ...  بیشتر
عوامل مؤثر بر نگرش جوانان نسبت به فرهنگ جهانی
عوامل مؤثر بر نگرش جوانان نسبت به فرهنگ جهانی

افسانه ادریسی

دوره 8، شماره 32 ، دی 1386، ، صفحه 99-117

چکیده
  مفهوم جهانی شدن در عصر حاضر، به یکی از موضوعات اساسی جامعه بشری تبدیل شده و انسان‌ها در سطح جدید اجتماعی، فرهنگی به نام سطح جهانی زندگی می‌کنند. این سطح زندگی در میان جوانان برجسته‌تر شده است؛ زیرا آنان ...  بیشتر
تبیین جامعه‌شناختی رابطه سرمایه فرهنگی خانواده با هویت اجتماعی جوانان
تبیین جامعه‌شناختی رابطه سرمایه فرهنگی خانواده با هویت اجتماعی جوانان

محسن نیازی؛ محمد کارکنان

دوره 8، شماره 31 ، مهر 1386، ، صفحه 57-80

چکیده
  در این مقاله، رابطه سرمایه فرهنگی خانواده با هویت اجتماعی جوانان مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش، مطالعه ابعاد نظری سرمایه فرهنگی و هویت اجتماعی به عنوان متغیرهای اصلی مستقل و وابسته تحقیق ...  بیشتر
رابطه هویت ملی و هویت قومی در بین جوانان تبریز
رابطه هویت ملی و هویت قومی در بین جوانان تبریز

حبیب احمدلو؛ عماد افروغ

دوره 4، شماره 13 ، مهر 1381، ، صفحه 109-143

چکیده
  هدف اصلی این مقاله بررسی تجربی رابطه‌ هویت ملی و قومی در بین جوانان تبریز است؛ اینکه جوانان تبریز تا چه میزانی به هویت ملی پایبند هستند و چه میزانی از هویت قومی را دارا هستند و چه رابطه‌ای بین این دو نوع ...  بیشتر