ارزیابی دیدگاه ازلی‌گرایان در مسأله‌ی «هویت قومی»، در بستر عقل و وحی
ارزیابی دیدگاه ازلی‌گرایان در مسأله‌ی «هویت قومی»، در بستر عقل و وحی

محمد مصطفائی

دوره 21، شماره 82 ، تیر 1399، صفحه 3-24

چکیده
  یکی از نظریات‌ رایج، در میان اندیشمندان حوزه‌ی جامعه‌شناسی و علوم سیاسی در خصوص هویت قومی و ملی، نظریه ازلی‌گرایان است. در مقابل این نظریه، آرای مخالفی وجود دارد که به‌منظور دست‌یابی به بینشی صحیح ...  بیشتر
چکامه عربی سُرخای‌خان لَگزی در سوگ قفقاز
چکامه عربی سُرخای‌خان لَگزی در سوگ قفقاز

مجتبی عمرانی پور

دوره 21، شماره 82 ، تیر 1399، صفحه 25-45

چکیده
  یکی از صحنه‌های تاریک تاریخ ایران در دوره‌ی قاجار، شکست از روس‌ها و تن‌دادن به دو عهدنامه‌ی ننگین گلستان و ترکمانچای است که در پی آن بخش‌های گسترده‌ای از خاک ایران‌زمین جدا شد و به مالکیت روس‌ها ...  بیشتر
تصویر تاریخی «هویت ملی ایرانی» در دوره‌ی باستان و دوره‌ی میانه
تصویر تاریخی «هویت ملی ایرانی» در دوره‌ی باستان و دوره‌ی میانه

بهزاد عطارزاده

دوره 21، شماره 82 ، تیر 1399، صفحه 47-68

چکیده
  هویت ملی آگاهی جمعی و تاریخی یک اجتماع از خود به‌مثابه یک موجودیت فرهنگی ـ سیاسی است که این آگاهی شامل تصورات جمعی از جایگاه خود در جهان، نسبت خویش با دیگران، سرزمین مشترک، فرهنگ ملی، نظام نمادها و آیین‌های ...  بیشتر
نقش شبکه‌های اجتماعی موبایلی بر هویت شخصی مدرن در میان جوانان شهر اردبیل
نقش شبکه‌های اجتماعی موبایلی بر هویت شخصی مدرن در میان جوانان شهر اردبیل

سعید فرامرزیانی؛ علی جعفری

دوره 21، شماره 82 ، تیر 1399، صفحه 69-88

چکیده
  در ‌عصر ‌حاضر ‌با ‌ورود ‌چشمگیر جوانان ‌به ‌فضای‌ مجازی و ‌شبکه‌های‌ اجتماعی، ‌این شبکه‌ها‌ تأثیرات ‌فراوانی ‌بر‌ ‌آنها ‌گذاشته‌اند.‌ یکی از جنبه‌های مهمی که از شبکه‌های‌ اجتماعی‌ مجازی ...  بیشتر
رونق تولید ملی، اقتصاد مقاومتی و همبستگی ملی با تکیه بر بیانات مقام معظم رهبری
رونق تولید ملی، اقتصاد مقاومتی و همبستگی ملی با تکیه بر بیانات مقام معظم رهبری

رحمان غفاری؛ محمد مهدی احمدیان دیوکتی؛ علی سواسری

دوره 21، شماره 82 ، تیر 1399، صفحه 89-107

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی و سطح‌بندی راهبردهای مؤثر در تحقق رونق تولیدملی مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری است. لذا در گام اول با بررسی بیانات مقام معظم رهبری طی سه دهه‌ی گذشته و به‌کارگیری روش داده بنیان ...  بیشتر
طراحی مدل همگرایی ملی اقوام در ایران
طراحی مدل همگرایی ملی اقوام در ایران

معصومه محمدرحیمی؛ امیرهوشنگ میرکوشش؛ احمد اشرفی

دوره 21، شماره 82 ، تیر 1399، صفحه 109-134

چکیده
  همگرایی ملی یکی از عوامل اصلی پایداری نظام‌های سیاسی و اجتماعی و یکی از اهداف و حوزه‌های اصلی جامعه‌پذیری سیاسی در همه‌ی نظام‌های سیاسی است که نقش اساسی در ثبات حاکمیت و هم‌چنین توسعه و پیشرفت ملت‌ها ...  بیشتر
فراتحلیل پژوهش‌های انجام شده در مورد رابطه سرمایه فرهنگی و هویت اجتماعی
فراتحلیل پژوهش‌های انجام شده در مورد رابطه سرمایه فرهنگی و هویت اجتماعی

محسن نیازی؛ سیده صباح متولیان؛ هادی رازقی مله؛ علی فرهادیان؛ نیره جاویدانی

دوره 21، شماره 82 ، تیر 1399، صفحه 135-156

چکیده
  گستردگی و پراکندگی مطالعات، با موضوع سرمایه‌ی فرهنگی و هویت اجتماعی، اهمیت بررسی فراتحلیل تحقیقات علمی جهت ترسیم تصویری جامع از مطالعات صورت گرفته را بیش‌ازپیش آشکار نموده است و ضرورت استفاده از روش ...  بیشتر
مفهوم هویت ملی از منظر جغرافیای سیاسی فضای مجازی
مفهوم هویت ملی از منظر جغرافیای سیاسی فضای مجازی

محمد آمره

دوره 21، شماره 82 ، تیر 1399، صفحه 157-174

چکیده
  هویت مهم‌ترین عامل شناسایی است. به‌ نوعی که هر فرد یا جامعه برای شناساندن خود به دیگران، از عوامل اکتسابی و انتسابی استفاده می‌کند. مسائل فراوانی هویت فردی و ملی را به چالش می‌کشند و تأثیرات زیادی بر ...  بیشتر