نقش «جغرافیا» در هویت ایرانِ دوره ساسانی
نقش «جغرافیا» در هویت ایرانِ دوره ساسانی

محسن لطف آبادی

دوره 21، شماره 83 ، مهر 1399، صفحه 3-24

چکیده
  در میان مؤلفه‌های هویت ایران دوره ساسانی، یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذاری که ساسانیان بر روی آن دست گذاشتند، «جغرافیا» بود که زمینه‌های تمایز ایران را از دیگر جوامع فراهم می‌آورد. دستگاه سیاسی ـ ...  بیشتر
نمود تکوین ایران به‌مثابه واقعیتی جغرافیایی در قصه‌ی حسین‌کرد شبستری
نمود تکوین ایران به‌مثابه واقعیتی جغرافیایی در قصه‌ی حسین‌کرد شبستری

مهرداد علی‌زاده شعرباف؛ محمود فتوحی رودمعجنی؛ حسن ذوالفقاری

دوره 21، شماره 83 ، مهر 1399، صفحه 25-44

چکیده
  در این نوشتار، نشان داده می‌شود که چرا و چگونه شرایط اجتماعی داخلی و موقعیت سیاسی خارجی، شاه‌عباس را ملزم به تلفیق دو هویت ملی و مذهبی و ایجاد هویت واحد (ملی ـ مذهبی) کرد. در همین راستا، قصه‌ی حسین‌کرد ...  بیشتر
مؤلفه‌‌های هویت ایرانی ـ اسلامی در منظومه فکری مقام معظم رهبری
مؤلفه‌‌های هویت ایرانی ـ اسلامی در منظومه فکری مقام معظم رهبری

عسگر اکبری

دوره 21، شماره 83 ، مهر 1399، صفحه 45-64

چکیده
  هویت شناسنامه و اعتبار یک ملت است و از مجموعه‌‌ تعلقات مادی و معنوی شکل گرفته و در جریان‌‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، مذهبی، ملی و... ملت‌‌ها نقش‌‌ سازنده دارد. هویت ملی در جمهوری اسلامی، از عنصر هویتی ...  بیشتر
بررسی مؤلفه‌های هویت ملی در کتاب‌های فارسی ابتدایی (تألیف‌های جدید 1398)
بررسی مؤلفه‌های هویت ملی در کتاب‌های فارسی ابتدایی (تألیف‌های جدید 1398)

مژده علیزاده

دوره 21، شماره 83 ، مهر 1399، صفحه 65-84

چکیده
  هدف پژوهش حاضر «بررسی مؤلفه‌های هویت ملی در کتاب‌های فارسی ابتدایی (تألیف‌های جدید 1398)» است. به منظور وصول به هدف فوق از روش تحلیل محتوا استفاده کرده‌ایم. ابزار پژوهش سیاهه‌ی تحلیل محتوا بود. ...  بیشتر
بررسی نقوش سکه‌های ایرانی بعد از انقلاب اسلامی براساس نظریه پیرس
بررسی نقوش سکه‌های ایرانی بعد از انقلاب اسلامی براساس نظریه پیرس

سحر طوفان

دوره 21، شماره 83 ، مهر 1399، صفحه 85-104

چکیده
  نقوش مهم‌ترین و سریع‌ترین راه انتقال مفاهیم و عامل برقراری ارتباط بین انسان‌ها هستند و سهم قابل‌توجهی در طراحی سکه‌های ایرانی از دوره‌ باستان‌ تاکنون داشته‌اند. هدف اصلی نوشتار تدقیق روی ساختمان ...  بیشتر
زوال هویت در روند تغییر و گسترش پراکنده روئی شهری
زوال هویت در روند تغییر و گسترش پراکنده روئی شهری

فاطمه شعبانی؛ ژیلا سجادی؛ جمیله توکلی نیا

دوره 21، شماره 83 ، مهر 1399، صفحه 105-122

چکیده
  شهر نهادی اجتماعی است و هویت آن نه تنها یک واقعیت مکانی بلکه یک واقعیت با ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... است که در فرآیند تغییر و تحول تاریخ، ضمن حفظ ویژگی‌های منحصربه‌فرد کالبدی و معماری، انباشت ...  بیشتر
تأثیر معماری بناهای حکومتی و دولتی بر هویت شهر تبریز (1300 تا 1320 هـ.ش)
تأثیر معماری بناهای حکومتی و دولتی بر هویت شهر تبریز (1300 تا 1320 هـ.ش)

محمدامین خجسته قمری؛ حسین سلطان زاده

دوره 21، شماره 83 ، مهر 1399، صفحه 123-150

چکیده
  بعد از ورود مدرنیته به ایران در دوره پهلوی اول، جامعه دچار دوگانگی بین گذشته و سنت از یک‌سو و تجدد و نوگرایی از سویی دیگر شد. حکومت به دنبال تغییر وضع موجود و توسعه‌ی مفاهیم مدرنیته غربی بود. یکی از نمودهای ...  بیشتر
تحلیل جامعه‌شناختی همگرایی کُردها و عرب‌های ایلام و نقش آن در احساس امنیت پایدار
تحلیل جامعه‌شناختی همگرایی کُردها و عرب‌های ایلام و نقش آن در احساس امنیت پایدار

حسن کاظمی‌نیا؛ طهمورث شیری؛ رضا صفری شالی

دوره 21، شماره 83 ، مهر 1399، صفحه 151-176

چکیده
  استان ایلام دارای 425 کیلومتر مرز مشترک با عراق است. مرزی بودن استان و سکونت اقوام درآن به سبب وجه اشتراکِ بارز شیعی بودنِ مردمان آن موجب شده است مردم ساکن در آن در مقاطع گوناگون از جمله دفاع مقدس نقشی بی‌بدیل ...  بیشتر