حافظه جمعی و فرایند هویت‌یابی: تأملاتی سیاست‌گذارانه
حافظه جمعی و فرایند هویت‌یابی: تأملاتی سیاست‌گذارانه

علی کریمی مله

دوره 14، شماره 54 ، تیر 1392، صفحه 3-26

چکیده
  نسبت حافظة جمعی و فرایند هویت‌یابی موضوعی مهم است زیرا هر جامعه‌ای از طریق حافظة جمعی‌اش خود را تعریف می‌کند، به دیگران می‌نمایاند و بدون حافظة جمعی درک کیستی و چیستی افراد و گروه‌ها میسر نمی‌شود. ...  بیشتر
حوزۀ فرهنگی ـ تمدنی ایران در آسیای مرکزی
حوزۀ فرهنگی ـ تمدنی ایران در آسیای مرکزی

ابراهیم خدایار

دوره 14، شماره 54 ، تیر 1392، صفحه 27-48

چکیده
  آسیای مرکزی یکی از حوزه‌های تمدنی ایران است که پیوسته و در طول تاریخ نقشی اساسی در رشد و گسترش عناصر ایرانی و اسلامی در جهان ایرانی و دنیای اسلام داشته است. این منطقه علاوه بر آن‌که نقش بارزی در شکل‌دهی ...  بیشتر
بازنمایی عناصر اساطیری ـ حماسی همبستگی ملی در شعر دفاع مقدس
بازنمایی عناصر اساطیری ـ حماسی همبستگی ملی در شعر دفاع مقدس

مهوش واحددوست

دوره 14، شماره 54 ، تیر 1392، صفحه 49-72

چکیده
  نمود اساطیر کهن ایران مانند مفاهیم و شخصیت‌های اساطیری شاهنامه در اشعار دوره جنگ تحمیلی نمی‌تواند تصادفی باشد، عناصر اساطیری شاهنامه فردوسی کهن نمونه‌های شعرهای حماسی به شمار می‌رود. در زمان مقتضی، ...  بیشتر
تحلیل گفتمان‌های هنر در ژئوپولیتیک جهان اسلام
تحلیل گفتمان‌های هنر در ژئوپولیتیک جهان اسلام

محمدرضا مریدی؛ معصومه تقی زادگان؛ هادی عبداللهی

دوره 14، شماره 54 ، تیر 1392، صفحه 73-97

چکیده
  اسطورة زبان جهانی هنر، به‌عنوان زبانی با نمادهای مشترک میان همه فرهنگ‌ها، در برابر رویکرد تمایز سبک‌ها و ژانرهای هنری، که بر بومی بودن تجربه‌های آفرینش هنر تأکید دارند، از دیرباز در نظریه‌های هنر ...  بیشتر
سواد رسانه‌ای راهبرد استحکام هویت فردی و ملی
سواد رسانه‌ای راهبرد استحکام هویت فردی و ملی

سیدبشیر حسینی

دوره 14، شماره 54 ، تیر 1392، صفحه 99-120

چکیده
  سواد رسانه‌ای، به مفهوم توانایی و قدرت دسترسی، تحلیل، ارزیابی و انتقال اطلاعات و پیام‌های رسانه‌ای، بیش از چهار دهه است که در تجربة سیاستگذاری بسیاری از کشورها، به‌عنوان یکی از کارآمدترین ابزارهای ...  بیشتر
ارتباط همبستگی ملی با کارکرد ارتباط اجتماعی تلویزیون در جمهوری اسلامی ایران (از نگاه کارشناسان وزارت کشور)
ارتباط همبستگی ملی با کارکرد ارتباط اجتماعی تلویزیون در جمهوری اسلامی ایران (از نگاه کارشناسان وزارت کشور)

مهدی بیگدلو؛ عبدالرضا باقری

دوره 14، شماره 54 ، تیر 1392، صفحه 121-144

چکیده
  یکی از دغدغه‌های بیشترِ دولتمردان در کنار استفاده از فضای جهانی‌شدن، تقویت احساس همبستگی ملی برای غلبه بر موانع با کمترین هزینه است که این همبستگی در کشورهای مختلف به‌واسطة ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، ...  بیشتر
شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان و هویت ملی و اسلامی جوانان (مطالعه موردی شهرستان اراک ـ 1390)
شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان و هویت ملی و اسلامی جوانان (مطالعه موردی شهرستان اراک ـ 1390)

محمد نیک ملکی؛ حسن مجیدی

دوره 14، شماره 54 ، تیر 1392، صفحه 145-168

چکیده
  در دهة اخیر علاوه بر تاثیر برنامه‌های شبکه‌های ماهوار‌ه‌ای بر نگرش جوانان به مسائل سیاسی، شاهد تغییر در الگوهای فرهنگی جوانان کشور با توجه به جوان بودن جمعیت کشور، نسبت به بسیاری از مسائل از جمله ارزش‌ها، ...  بیشتر
درون‌مایه‌های اساسی شعر مذهبی ایران در دهه‌های (40 و 50 ش)
درون‌مایه‌های اساسی شعر مذهبی ایران در دهه‌های (40 و 50 ش)

رضا بیگدلو

دوره 14، شماره 54 ، تیر 1392، صفحه 169-196

چکیده
  رسالت هنر را برداشتن پرده از واقعیت‌های زندگی دانسته‌اند. شعر و ادبیات را به مثابه آیینه‌ای دانسته‌اند که بسیاری از حالات، دیدگاه‌ها، حوادث سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع در هر دوره‌ای در آن متجلی ...  بیشتر