آینده‌پژوهی هویت ملی ایران در افق زمانی 1407
آینده‌پژوهی هویت ملی ایران در افق زمانی 1407

ابراهیم حاجیانی؛ زهرا ایروانی

دوره 19، شماره 76 ، دی 1397، صفحه 3-20

چکیده
  هویت ملی از مفاهیم اساسی نظم سیاسی اجتماعی است که با ویژگی‌های همبستگی ملی و انسجام نظام سیاسی نقش مؤثر و تعیین‌کننده‌ای در عرصه‌های مختلف جامعه دارد. از سویی در پرتو پیشرفت حیرت‌انگیز فناوری‌های ...  بیشتر
هویت ایرانی در آثار منظوم عصر سلجوقی
هویت ایرانی در آثار منظوم عصر سلجوقی

صالح پرگاری؛ حسین محمدی؛ محسن جعفری

دوره 19، شماره 76 ، دی 1397، صفحه 21-36

چکیده
  یکی از منابع مهم شناخت هویت ایرانی، ادبیات فارسی است. در این پژوهش، هویت ایرانی در دیوان شش شاعر برجسته دربار سلجوقیان بزرگ، شامل ادیب صابر ترمذی، ازرقی هروی، انوری، امیرمعزی، عبدالواسع جبلی و لامعی ...  بیشتر
نسبت‌سنجی هویت جمعی ایرانیان و ارزش‌های اجتماعی؛ بررسی یک پیمایش
نسبت‌سنجی هویت جمعی ایرانیان و ارزش‌های اجتماعی؛ بررسی یک پیمایش

حمید هوشنگی

دوره 19، شماره 76 ، دی 1397، صفحه 37-66

چکیده
  عوامل مختلفی بر تقویت و تضعیف هویت جمعی به‌ویژه هویت ملی تأثیر می‌گذارند. شناخت این عوامل و سنجش وضعیت آن در سطح جامعه علاوه بر این‌که می‌تواند زمینه‌ساز پیش‌بینی وضعیت آینده ارزش‌ها و هویت ملی و ...  بیشتر
ویژگی‌های شهر خوب در اندیشه ایران‌شهری
ویژگی‌های شهر خوب در اندیشه ایران‌شهری

احسان بابایی سالانقوچ؛ محمد مسعود؛ کامران ربیعی

دوره 19، شماره 76 ، دی 1397، صفحه 67-84

چکیده
  دیدگاه‌های مختلف درخصوص شهر خوب ضمن ارائه‌ی تصویری از یک جامعه مطلوب، می‌توانند برای ارزیابی سکونت‌گاه‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته و راهنمایی‌هایی برای حرفه و عمل شهرسازی به دست دهند. این ...  بیشتر
ویژگی‌های شرق‌شناسانه نگاه لرد کرزن به ایران
ویژگی‌های شرق‌شناسانه نگاه لرد کرزن به ایران

جلیل دارا؛ محمد بابامیرساطحی

دوره 19، شماره 76 ، دی 1397، صفحه 85-104

چکیده
  بررسی متن‌های‌تاریخی نشان می‌دهد‌ که‌ در‌ دوران جدید، اشتیاق دولت‌های اروپایی به شناخت‌ شرق‌ ازجمله ایران افزایش یافته و هرکدام از آن‌ دولت‌ها‌ به شیوه‌های مختلف به دنبال رسیدن به‌ این‌ هدف‌ ...  بیشتر
فراگیری زبان انگلیسی و هویت ملی در عصر جهانی‌سازی
فراگیری زبان انگلیسی و هویت ملی در عصر جهانی‌سازی

محمدرضا قمری

دوره 19، شماره 76 ، دی 1397، صفحه 105-120

چکیده
  زمینه و هدف: مطرح شدن دیدگاه‌های تک فرهنگی در آموزش و گسترش فراگیری زبان انگلیسی به‌عنوان ابزار اصلی جهانی‌شدن نگرانی‌ها را افزایش داده است. این مقاله با هدف بررسی رابطه یادگیری زبان انگلیسی و شکل‌گیری ...  بیشتر
هویت‌یابی‌های ممکن و مطلوب در عصر ارتباطات براساس هرمنوتیک فلسفی گادامر
هویت‌یابی‌های ممکن و مطلوب در عصر ارتباطات براساس هرمنوتیک فلسفی گادامر

مسعود خنجرخانی

دوره 19، شماره 76 ، دی 1397، صفحه 121-140

چکیده
  هدف این نوشتار بررسی هویت‌یابی‌های ممکن و مطلوب در عصر ارتباطات براساس هرمنوتیک فلسفی هانس گئورگ گادامر است. روش پژوهش تحلیلی ـ استنتاجی از نوع پژوهش‌های کیفی است. در هرمنوتیک فلسفی گادامر در ارتباط ...  بیشتر
نقش مجسمه‌های شهری در شکل‌گیری هویت منظر فرهنگی شهر تهران
نقش مجسمه‌های شهری در شکل‌گیری هویت منظر فرهنگی شهر تهران

سمیه موسویان

دوره 19، شماره 76 ، دی 1397، صفحه 141-160

چکیده
  یکی از کارکردهای اصلی مجسمه‌های شهری در ایران با توجه به پشتوانه فرهنگی غنی آن، ارتقای کیفیت بصری و انتقال مفاهیم هویتی به منظر شهر است که می‌تواند در شکل‌گیری و همسو بودن با هویت معنایی موجود، نقش ...  بیشتر