بررسی تحول رابطه دولت و اقوام در ایران؛ از منازعه تا همکاری (1397-1357)
بررسی تحول رابطه دولت و اقوام در ایران؛ از منازعه تا همکاری (1397-1357)

یونس ایرندگانی؛ وحید سینائی

دوره 24، شماره 94 ، تیر 1402، صفحه 7-32

چکیده
  هدف این مقاله بررسی سهم اشکال منازعه، رقابت و همکاری‌‌ در رابطه دولت و اقوام در دوران جمهوری اسلامی و تحول روابط دولت و اقوام در فاصله زمانی سال‌‌های 1357 تا 1397 است. سؤال اصلی پژوهش معطوف به شناخت تحولات ...  بیشتر
تجارب زیسته نوجوانان از نقش رسانه‌های سنتی و نوین در هویت ملی
تجارب زیسته نوجوانان از نقش رسانه‌های سنتی و نوین در هویت ملی

غلامعلی فرج زاده؛ علی جعفری

دوره 24، شماره 94 ، تیر 1402، صفحه 35-54

چکیده
  هویت ملی بالاترین و عالی‌ترین سطح هویت جمعـی در داخل هر کشور است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تجارب زیسته نوجوانان از نقش رسانه‌های سنتی و نوین در هویت ملی و به روش پدیدارشناسی بررسی شده است که ازنظر هدف، ...  بیشتر
تدوین بسته آموزشی تربیت شهروندی در حوزه روابط‌‌ اجتماعی ویژه دانش‌‌آموزان دوره ابتدایی
تدوین بسته آموزشی تربیت شهروندی در حوزه روابط‌‌ اجتماعی ویژه دانش‌‌آموزان دوره ابتدایی

راضیه چراغی کازرونی؛ محبوبه البرزی؛ فریبا خوشبخت

دوره 24، شماره 94 ، تیر 1402، صفحه 57-74

چکیده
  تربیت شهروندی که برگرفته از ارزش‌‌ها و ایدئولوژی جامعه باشد از ارکان مهم هویت ملی است که پرداختن به آن با توجه به نقشی که درشکل‌گیری احساس تعلق افراد دارد، حائز اهمیت است و این امر به‌ویژه در سال‌‌های ...  بیشتر
شکاف‌های اجتماعی درون‌قومی و پیامدهای سیاسی آن در ایران؛ مطالعه موردی کُردها
شکاف‌های اجتماعی درون‌قومی و پیامدهای سیاسی آن در ایران؛ مطالعه موردی کُردها

محمدباقر خرمشاد؛ حمید احمدی؛ عباسعلی رهبر؛ امیر مولودی

دوره 24، شماره 94 ، تیر 1402، صفحه 77-98

چکیده
  مسئله کُردها یکی از مسائل قومی در ایران معاصر بوده است. در عمده پژوهش‌هایی که در ارتباط با کُردها انجام شده است، بیشتر به چگونگی ارتباط کردها با دولت و کمتر به زیست اجتماعی - سیاسی درونی آن‌ها پرداخته ...  بیشتر
چگونگی بازنمایی هویت زن ایرانی در سفرنامه‌‌های خارجی عصر قاجار
چگونگی بازنمایی هویت زن ایرانی در سفرنامه‌‌های خارجی عصر قاجار

جواد نظری مقدم

دوره 24، شماره 94 ، تیر 1402، صفحه 101-124

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی چگونگی بازتاب تصویر زنان ایرانی در سفرنامه‌‌های خارجی است. سیاحان خارجی در سفرنامه‌‌های خود اطلاعات درخور توجهی درباره شرایط اجتماعی جامعه ایرانی ارائه نموده‌‌اند؛ بنابراین، ...  بیشتر
نقش برنا‌‌مه‌‌های شاد شبکه نسیم سیمای جمهوری اسلامی ایران در تقویت وحدت و انسجام داخلی
نقش برنا‌‌مه‌‌های شاد شبکه نسیم سیمای جمهوری اسلامی ایران در تقویت وحدت و انسجام داخلی

رهبر طالعی حور؛ مجتبی دهقانی

دوره 24، شماره 94 ، تیر 1402، صفحه 127-148

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش برنامه‌‌های شاد شبکه نسیم در تقویت وحدت و انسجام داخلی انجام شده است. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که برنامه‌‌های شاد شبکه نسیم چه نقشی در تقویت وحدت و انسجام داخلی ایفا می‌‌کند؟ ...  بیشتر
بررسی پارادایم‌های زیستی در معماری مجموعه تخت‌سلیمان
بررسی پارادایم‌های زیستی در معماری مجموعه تخت‌سلیمان

سیدمنصور رشیدی؛ سحر طوفان؛ احد نژادابراهیمی

دوره 24، شماره 94 ، تیر 1402، صفحه 151-170

چکیده
  چکیدهاز محیط به معنای احاطه‌کننده، دربرگیرنده، جای زندگی آدمی اعم از کشور، شهر، جامعه یا خانواده یاد شده است. اثرات زیستگاه و محیط جغرافیایی بر رفتار انسان قابل‌چشم‌پوشی نیست. هنگام سخن گفتن از تحلیل ...  بیشتر
آینده‌پژوهی پیامدهای انتقال آب از حوضه زاب به دریاچه ارومیه
آینده‌پژوهی پیامدهای انتقال آب از حوضه زاب به دریاچه ارومیه

مریم ابراهیمی؛ عطاءالله عبدی؛ فرزانه ساسان پور

دوره 24، شماره 94 ، تیر 1402، صفحه 173-189

چکیده
  یکی از راهکارهای ستاد احیای دریاچه ارومیه جهت جلوگیری از خشکی آن، طرح انتقال بین‌حوضه‌ای آب از زاب به دریاچه ارومیه است. این انتقال آب می‌تواند پیامدهای متفاوتی داشته باشد. هدف این پژوهش بررسی وضعیت ...  بیشتر