دین و ملی‌گرایی در ایران؛ از تقابل تا تعامل
دین و ملی‌گرایی در ایران؛ از تقابل تا تعامل

علی اکبر علیخانی

دوره 24، شماره 93 ، فروردین 1402، صفحه 7-30

چکیده
  «دین»، «ملیت» و ملی‌گرایی از مسائل همیشگی جوامع بشری با پیامدهای مثبت و منفی است. سابقه کهن دین و ملیت در ایران به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین کشورها، زمینه را برای ورود اندیشه‌های ناسیونالیستی ...  بیشتر
الگوی مطلوب بازنمایی هویت ملی در کتب درسی پایه ابتدایی بر اساس الگوی فراشناختی
الگوی مطلوب بازنمایی هویت ملی در کتب درسی پایه ابتدایی بر اساس الگوی فراشناختی

مجتبی مقصودی؛ محمد مهدی گلشاهی؛ مژگان نیک سیرت فر

دوره 24، شماره 93 ، فروردین 1402، صفحه 33-56

چکیده
  آموزش و پرورش یکی از حوزه های زندگی بشر است که با فرهنگ پیوندی عمیق دارد ،بر این اساس مدارس طبق شیوه ها و ارزش های فرهنگی شکل می یابند و در چارچوب برنامه درسی هنجارهای جامعه ای را منعکس می کند که در آن زاده ...  بیشتر
مؤلفه‌های فرهنگی مؤثر بر شکل‌گیری آرایه‌های معماری شهر تاریخی ماسوله
مؤلفه‌های فرهنگی مؤثر بر شکل‌گیری آرایه‌های معماری شهر تاریخی ماسوله

سعید حسن پور لمر؛ احد نژاد ابراهیمی؛ حسن ستاری ساربانقلی؛ علی وندشعاری

دوره 24، شماره 93 ، فروردین 1402، صفحه 59-80

چکیده
  نقش تعاملات فرهنگی در شکل‌گیری هویت معماری هر جامعه ازجمله مباحثی است که در مجامع علمی و هنری از اهمیت خاصی برخوردار است. بدین سبب جهت شناختن هویت معماری و هنری هر جامعه‌ای می‌بایست؛ مفاهیم اجتماعی، ...  بیشتر
کارکرد نهاد مسجد در قیام مرزنشینان خلیج‌فارس ایران علیه اشغالگران (1299 -1285 ش/ 1920 -1909 م)
کارکرد نهاد مسجد در قیام مرزنشینان خلیج‌فارس ایران علیه اشغالگران (1299 -1285 ش/ 1920 -1909 م)

محمدطاهر یعقوبی؛ ماشااله عالی حسینی

دوره 24، شماره 93 ، فروردین 1402، صفحه 83-105

چکیده
  قیام جنوب ایران در فاصله زمانی «1299 -1285 ش/ 1920 -1909 م» در پی تجاوز قوای انگلیس به مرزهای آبی خلیج‌فارس و اشغال بندر بوشهر رخ داد. نظر به هدف پژوهش که تأثیر زیر بنایی کارکرد مسجد در شکل‌گیری حقیقت نهضت ...  بیشتر
تطور و تکامل مفهوم ناسیونالیسم در هویت ایرانی؛ از آغاز سده سیزدهم تا شهادت شهید سلیمانی
تطور و تکامل مفهوم ناسیونالیسم در هویت ایرانی؛ از آغاز سده سیزدهم تا شهادت شهید سلیمانی

حسین محمدی سیرت

دوره 24، شماره 93 ، فروردین 1402، صفحه 109-128

چکیده
  ملی‌گرایی، مفهومی مدرن و برخاسته از تحولات هویتی دنیای غربی است. این لایه‌ی هویتی جدید به‌مرور و از سویی همراه با توسعه استعمار دول غربی و از سویی دیگر با توسعه دانش غربی بر هویت کشورهای مستعمره مسلط ...  بیشتر
تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی با هویت ملی زنان بین 18 تا 50 ساله ساکن شهرکرد
تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی با هویت ملی زنان بین 18 تا 50 ساله ساکن شهرکرد

حسین نازک تبار؛ شهرام ملانیا جلودار؛ لیلا ملک پور جونقانی؛ مریم مالمیر

دوره 24، شماره 93 ، فروردین 1402، صفحه 131-153

چکیده
  هویت ملی حاصل تعاملات اجتماعی بین افراد است و از عوامل متعددی تأثیر می‌‌پذیرد. یکی از عوامل تأثیرگذار بر شکل‌‌گیری هویت ملی افراد، سرمایه اجتماعی است. هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین سرمایه اجتماعی ...  بیشتر
کتابخانه و هویت‌بخشی
کتابخانه و هویت‌بخشی

عسگر اکبری

دوره 24، شماره 93 ، فروردین 1402، صفحه 157-178

چکیده
  فرهنگ، هویت و شناسنامه‌ی هر ملتی است که ریشه در تاریخ، باورها و آداب‌ورسوم آن دارد. کتابخانه با حفظ و ارائه آثار منابع ارزشمند علمی، فرهنگی، اجتماعی در طول ادوار تاریخ به‌‌عنوان تجلی‌‌گاه هویت فرهنگ ...  بیشتر
بازنمایی هویت ملی و قومی در تلویزیون ملی افغانستان در دوره ریاست جمهوری محمد اشرف غنی
بازنمایی هویت ملی و قومی در تلویزیون ملی افغانستان در دوره ریاست جمهوری محمد اشرف غنی

حسین علی علیزاده؛ مهری بهار

دوره 24، شماره 93 ، فروردین 1402، صفحه 179-196

چکیده
  در جامعه متکثر قومی افغانستان، رسانه‌های جمعی این کشور بازنمایی‌های گوناگونی از این تکثر ارائه می‌دهند، که در میان آنها شبکه تلویزیونی ملی افغانستان به دلیل ملی بودن جایگاه خاصی دارد. در این مقاله ...  بیشتر