نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

برخی از نویسندگان کشورهای عربی با انتشار نقشه، مقاله و کتاب، نام خوزستان و شهرهای این استان ایران را به عربی تغییر داده، مدعی هستند که خوزستان سرزمینی عربی است. برخی از رهبران کشورهای عربی نیز از این ادعا حمایت کرده‌اند. در این مقاله با مراجعه به متون کهن تاریخی نشان داده شده که از سپیده‌دم تاریخ تا کنون، نام این قسمت از سرزمین ایران خوزستان، همواره بخشی از ایران‌زمین بوده است. سپس از مشعشعیان و بنی‌کعب سخن گفته شده که پس از ورود به ایران به مذهب شیعه گرویده، تابعیت ایران را پذیرفتند. آنان تحت تأثیر فرهنگ و تمدن ایرانی قرار گرفته، دست از راهزنی، غارت و کشتار برداشتند. شیوخ آن‌ها نیز به دولت ایران وفادار بوده و از طرف دولت ایران به حکومت مناطقی که در آن ساکن بوده‌اند ـ بخش کوچکی از خوزستان ـ منصوب می‌شدند.

کلیدواژه‌ها