نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

خوزستان از آغاز تاریخ همواره بخشی از سرزمین ایران بوده است. متون تاریخی و جغرافیایی از کهن‌ترین ایام تاکنون تأییدی بر این مسئله است. علاوه بر آن، خوزستان خاستگاه تمدن و فرهنگ ایران‌زمین است. از اواسط قرن نوزدهم شاهد تلاش‌های بسیاری برای تجزیه این قسمت از سرزمین ایران هستیم ولی این تلاش‌ها تاکنون به نتیجه نرسیده است و مهم‌ترین علت آن هم هویت ایرانی خوزستان بوده است. بر این اساس دشمنان این مرز و بوم، اکنون تلاش‌های خود را متمرکز بر تحریف هویت ایرانی این بخش از سرزمین ایران کرده‌اند. آنها می‌کوشند در قالب فعالیت‌های فرهنگی و در مواردی سیاسی، خطوط تمایز قومی و زبانی را در خوزستان پررنگ کنند. هم‌چنین آنها تلاش می‌کنند به نام تاریخ‌نگاری یا آگاهی‌بخشی، فضا را برای فعالیت‌های خارج از چارچوب هویت ایرانی خوزستان فراهم آورند؛ به همین جهت، در اندیشة «فرهنگ‌سازی»، «تاریخ‌سازی» و «ملت‌سازی» برآمده‌اند.

کلیدواژه‌ها