نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه عربی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

خلیج فارس یا بحر فارس، نامی مشهور در کتاب‌ها و نسخه‌های خطی عربی است که در سراسر جهان بدان استناد می‌شود. این نام در دهه شصت میلادی تحریف شد، درحالی‌که در همه متون و نقشه‌های قبل از سال 1960م. موجود است. از آن تاریخ به بعد، کشورهای عربی با انگیزه‌های مختلف نام آن را تغییر دادند. این کشورها در طول نیم قرن گذشته برای تحریف نام خلیج فارس اقدامات زیادی انجام دادند تا بتوانند نامی جعلی را در اذهان عمومی جهانی جای دهند.
یکی از کسانی که در چند سال اخیر با هماهنگی هیئت حاکمه کویت، کتابی با عنوان الخلیج‌العربی بحر‌الأساطیر تألیف کرده است، قدری قلعه‌چی روزنامه‌نگار کویتی است. دلایلی که وی و دیگر همفکرانش همچون نجده فتحی صفوت، دیپلمات و نویسنده عراقی، بر آن تأکید کرده‌اند، مطالبی فاقد هرگونه توجیه علمی و منطقی است.
در مقاله حاضر، آثار چند نویسنده عرب بررسی می‌‌شود که در توجیه تغییر نام خلیج فارس تحریف‌هایی کرده‌اند و ضمن بیان نظرات آنان، به یکایک تحریفات آنان پاسخ داده خواهد شد.

کلیدواژه‌ها