نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی آمریکاگرایی و راه‌های مبارزه با آن از دیدگاه امام(ره) می‌باشد. با توجه به مبانی معرفت‌شناسی دوره مدرن مبنی بر مرحله‌ایی بودن تاریخ این باور شکل گرفت که ساخت ذهنی و توانایی عقلی انسان در همه جوامع و فرهنگ‌ها یکسان است. بر همین اساس غرب خواستار یکسان‌سازی کشورها شد. گرایش ضدآمریکاگرایی از مهم‌ترین جریان‌های است که در دهه‌های اخیر به‌ویژه پس از وقوع انقلاب اسلامی بر روند منطقه تأثیرگذار بوده است. امام(ره) با بصیرت کامل به مبارزه با هر نوع استعمارفرهنگی به پا خاست و به ضدآمریکاگرایی پرداخت. روش پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی با ابزار سندکاوی می‌باشد. یافته‌های پژوهش نشان داد که از منظر امام(ره)، فرهنگ آمریکایی شرایطی را فراهم می‌کند که افراد کل ارزش‌های فرهنگی و هویت ملی خود را به‌صورت ارادی رها کنند و فرهنگ کشور استعمار را با میل بپذیرند. امام(ره) ضدآمریکاگرایی خود را در مفاهیمی مانند «ام‌الفساد»، «شیطان بزرگ»، «دشمن شماره اول بشر» و غیره بیان می‌کنند و مهم‌ترین راه‌های مقابله با آمریکاگرایی را حفظ فرهنگ ایرانی ـ اسلامی می‌داند.

کلیدواژه‌ها