نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده کتاب

2 استادیار علوم سیاسی دانشگاه یزد (معرفی و نقد کتاب)

چکیده

حسین گودرزی از پژوهشگران حوزه مطالعات هویتی و دارای تألیفاتی در این زمینه است که از میان آنها می‌توان به کتاب‌های زبان و هویت (به اهتمام)(1)، گفتارهایی درباره انقلاب مشروطیت و هویت ملی (به کوشش)(2) و جامعه‌شناسی هویت درایران (به کوشش)(3) اشاره نمود. کتاب «تکوین جامعه‌شناختی هویت ملی در ایران:‌ با تأکید بر دوره صفویه» نیز از جمله آثاری است که در حوزه تخصصی مؤلف محترم نگاشته شده است. این اثر به عنوان رساله دکتری آقای گودرزی، برخوردار از ساختار پژوهشی منسجمی است که حاوی نگاهی جدیدی در تحلیل ابعاد جامعه‌شناختی هویت ایرانی در دوره صفویه می‌باشد.
دوره صفویه از آنجایی در این اثر به عنوان مبدأ تأمل و پژوهش قرار گرفته است که یکی از مهم‌ترین ادوار تاریخی هویت‌ساز در تاریخ پرفراز و نشیب کشورمان ایران به‌شمار می‌رود. دوره‌ای که مقارن با تحولات تاریخی بزرگ در اروپا و آغاز عصر رنسانس، و سرحلقه اتصال میراث هویت‌ساز ایرانیان در دوران پیش از اسلام و دوران اسلامی می‌باشد. دوره‌ای که به واسطه شکل‌گیری نوعی نظم سیاسی فراگیر و رسمی شدن مذهب شیعه شاهد بازآفرینی هویت ملی و میراث غنی فرهنگی، مذهبی و زبانی ایرانیان هستیم. هدف اصلی و بنیادین نویسنده در این اثر، بررسی سیر تکوینی هویت ملی از منظر جامعه‌شناختی در عصر صفویه و بررسی ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه این دوره از حیث بازتولید یک نوع هویت جامعه‌ای خاص، مبتنی بر نمادهای ملی و دینی موجود در حافظه تاریخی ایرانیان می‌باشد (صص 47 و 48).