نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

جهانی‌شدن به عنوان فرایندی فراگیر همه ابعاد زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده و فرهنگ‌های مختلف را در سراسر جهان با چالش‌های اساسی روبه‌رو کرده است. در چنین وضعیتی فرهنگ ایرانی نیز مانند هر فرهنگ دیگری با چالش‌های ناشی از جهانی‌شدن روبه‌روست. مسئله اساسی این است که آیا این فرهنگ در مواجهه با جهانی‌شدن به حیات خود ادامه خواهد داد؟
در این مقاله اندیشه‌ها و افکار سعدی، شاعر و ادیب بلند‌آوازة ایران که آثار ماندگار گلستان و بوستان را بر جای گذاشته است، به عنوان نمادی از فرهنگ ایرانی مورد بررسی قرار می‌گیرد. مطالعه گلستان و بوستان نشان می‌دهد جهان‌گرایی و نگرش جهانی جزء جدایی‌ناپذیری از فرهنگ ایرانی است. در گلستان و بوستان از یک سو ارزش‌های جهانی و مشترک بین همه افراد بشر معرفی، و به زندگی بر اساس آن توجه و تأکید شده و از سوی دیگر برای تحقق این ارزش‌ها همه افراد بدون توجه به قید زمان و مکان مخاطب قرار گرفته‌اند. به علاوه اجتماعی بودن انسان و ضرورت زندگی جمعی برای انسان به گونه‌ای معرفی شده که ضرورت همبستگی همه افراد بشر را به تصویر می‌کشد؛ از‌این‌رو فرهنگ ایرانی نه‌تنها از ظرفیت انطباق‌پذیری بالایی برای تطبیق خود با جهانی‌شدن برخوردار است بلکه توانایی لازم را برای غلبه بر چالش‌ها و تأثیرگذاری بر جهان دارد.

کلیدواژه‌ها