نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری هنراسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز و عضو هیأت علمی دانشکده هنر دانشگاه بیرجند

2 دانشیار گروه زبان فرانسه دانشگاه شهید بهشتی و معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد صنایع دستی، دانشگاه هنر تهران

چکیده

همواره مردم مختلف در گوشه و کنار دنیا سعی کرده‌اند لباس سنتی خود را حفظ کنند. بی شک این وظیفه دربارۀ ما ایرانیان نیز صدق می‌کند که به سنت‌های پسندیدۀ پوشش در قطب‌های مهم کشورمان برگردیم. یکی از این قطب‌ها خراسان جنوبی است که مهم‌ترین قطب شرق کشور به شمار می‌رود. در طراحی پوشش ملی، ضرورت، «حفظ هویت ایرانی» است. در مقالۀ حاضر به بررسی نقش و فرم، طرح پارچه و شکل لباس در پوشاک سنتی مردمان خراسان جنوبی پرداخته شده است. در این بررسی خصوصیات اقلیمی، آداب و رسوم و باورهای مردم در این ناحیه حائز اهمیت است و پس از آن ضرورت انجام پژوهش حاضر به «کاربردی شدن سنت‌های پوشاک و لباس محلی در شرایط کنونی و تهاجم فرهنگی» اختصاص دارد. از اهداف مقاله، ترویج الگوهای مناسب برای حجاب به واسطۀ شناخت عناصر سنتی پوشاک مردم خراسان جنوبی و انجام پژوهشی علمی و کاربردی در خصوص توسعه فرهنگ بهره‌برداری نو از پوشاک سنتی و محلی و طراحی لباس ملی مناسب با جنسیت، سن و مناسب با فرهنگ و هویت ایرانی و ارزش‌های دینی است.
روش انجام تحقیق توصیفی ـ تحلیلی است. گردآوری اطلاعات به شیوۀ کتابخانه‌ای، عکاسی از موزه مردم‌شناسی شهرستان بیرجند و منابع مرتبط با پوشاک از میراث فرهنگی شهرستان بیرجند است. بخشی از تحقیق، میدانی بوده و از طریق بررسی پوشاک روستایی استان خراسان جنوبی و سفر به مناطق روستایی و عکاسی و مصاحبه انجام شده است.

کلیدواژه‌ها