نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

داعش گروهی سلفی ـ تکفیری با معرفی خود به‌عنوان درون‌گروه و مخالفانش به‌عنوان برون‌گروه به تعریف هویت اجتماعی برای خود و اعضایش دست می‌زند. پایه‌های این هویت مبتنی بر ادعای حفظ ارزش‌های اسلامی و عزت‌نفس مسلمانان و ارائه ثبات و قطعیت است. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش‌هاست: گروه داعش در تعریف هویت اجتماعی خود چه شاخص‌هایی را در نظر می‌گیرد؟ برون‌گروه داعش شامل چه گروه‌هایی است؟ عوامل اصلی جذابیت هویت اجتماعی تعریف ‌شده توسط داعش برای اعضای این گروه کدام است؟
فرضیه مقاله آن است که داعش با ارائه یک هویت جمعی مبتنی بر آموزه‌های تکفیری و با شعار بازگرداندن افتخار و عزت‌نفس مسلمانان و نیز تعریف هویت‌های برون‌گروهی، توانسته طیف وسیعی از مسلمانان و نوکیشان را به خود جذب کند. داعش به‌طور مستمر در پی ایجاد فضای دوقطبی و تأکید بر هویت درون‌گروه و برون‌گروه است و با استفاده از این فضا، هویت خویش را هویت خالص و برتر و هویت مقابلش را اهریمنی و پست معرفی می‌کند و به این وسیله به توجیه اقدامات خشونت‌آمیز خود می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها