نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- مدرس دانشگاه جامع علمی وکاربردی امام خمینی (ره) شیراز

2 دکتری ارتباطات، استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دکتری ارتباطات، دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هنر دفاع مقدس در جایگاه یکی از تأثیرگذارترین هنرها در بافت اجتماعی، تاریخی و سیاسی ایران، سعی در بازنمایی ارزش‌ها و هنجارهای دفاع مقدس داشته است و در این میان سینما به‌عنوان «هنر مدرن و برتر» در مقایسه با سایر هنرها با زمینه اجتماعی خود ارتباط وثیقی دارد.
در این مطالعه با توجه به اهمیت و نقش دفاع مقدس و سینمای منتسب به آن با کاربست تحلیل نشانه‌شناسی بر فیلم «پرواز در شب و عقاب‌ها» درصدد رمزگشایی نحوه‌ی بازنمایی مفاهیم ایثار، شهادت و ارزش‌ها و آرمان‌های دفاع مقدس و به‌طور تلویحی سیاست‌های فرهنگی حاکم بر کشور در تولیدات سینمایی دهه‌ی 60 هستیم.
یافته‌ها نشان می‌دهد درحالی‌که فیلم‌های ژانر «سینمای جنگ» بیشتر بازنمای شهامت، اقتدار، میهن‌پرستی و بازنمایی تضاد و تقابل با نیروهای دشمن است، در فیلم‌های ژانر «سینمای دفاع مقدس» همجواری بازنمایی جنگ با نشانه‌های مذهبی ـ معنوی باعث شکل‌گیری اسطوره‌ای مقدس از جنگ می‌شود که با عنوان دفاع مقدس شناخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها