نویسندگان

1 نویسنده کتاب

2 معرفی کتاب

چکیده

این کتاب توسط استوارت هال و پاول دوگای در سال 1996 توسط انتشارات سیج در لندن به چاپ رسید و مشتمل بر 198 صفحه است و از فصل‌های متفاوت تشکیل شده است که مباحثی پیرامون هویت فرهنگی در گفتارهای گوناگون ان مورد بررسی می‌گیرد. این گفتارها در اصل مجموعه‌ی بحث‌هایی بوده که در سمینارهای متعددی که توسط گروه‌ پژوهش جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد انگلستان در سال‌های 1994-1993 میلادی برگزار می‌شد، با همین عنوان مطرح گردید.
هدف از برگزاری این سمینارها پاسخ به این پرسش بود که چرا مسائل مربوط به هویت فرهنگی در سال‌های اخیر از جذابیت و حساسیت زیادی برخوردار شده است. این گفتارها بر آن است تا ضمن روشن ساختن مباحث مربوط به هویت فرهنگی و معانی آنها در گفتارهای نظری، به پیشبرد آنها نیز کمک کند. در بحث از مجموعه‌ای که پدید آمدن هر فصل آن حاصل تفکرات و اندیشه‌های خاصی است، معرفی فضای بحث، بیش از نقد و بررسی آن، طبیعی به نظر می‌رسد. نویسندگان این فصول در میان خود نه احساس توافق تام و کامل را دارند و نه مدعی هستند که تصوری روشن از مسأله با دلایل کافی ارائه داده‌اند و بیشتر بر آنند تا طیف گسترده‌ای از مسائل عمده مربوط به به هویت فرهنگی را مطرح سازند و خط سیر احتمالی نقد و بررسی آنها را نشان دهند.