نویسنده

استاد دانشگاه لندن و رئیس بنیاد پژوهش یوروسویک

چکیده

تحولات شکل گرفته در نظام بین‌الملل، جهان را در آستانه‌ی قرن بیست‌ویکم به سوی رهیافت جدیدی هدایت کرده است که از آن با عنوان «جهانی‌شدن» یاد می‌کنند. این رهیافت در تمامی ابعاد زندگی ملت‌ها از جمله مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آنان تأثیرگذار خواهد بود. گزارش حاضر، چکیده‌ی سخنرانی دکتر پیروز مجتهدزاده است که در دی‌ماه 1379 در مرکز بازشناسی ایران و اسلام ایراد و در آن به تأثیرگذار جهانی‌شدن بر هویت ملی کشورها پرداخته شده است.