نویسنده

استاد مردم شناسی دانشگاه های آلمان و عضو دایره المعارف بین المللی قصه

چکیده

به منظور گسترش مطالعات ایرانشناسی و معرفی جنبه‌های مختلف فرهنگ، تمدن و هویت ایرانی، جلسه‌ی سخنرانی با عنوان «هویت ایرانی در شاهنامه فردوسی» توسط مرکز بازشناسی ایران و اسلام در اواخر شهریور ماه سال جاری در محل آن مرکز برگزار شد. سخنران این جلسه «پروفسور اولریش مارزولف» بود که به بررسی و تحلیل تأثیر شاهنامه در بازسازی و پایه‌ریزی هویت ایرانی پرداخت. خلاصه‌ای از این سخنرانی برای مخاطبان فصلنامه ارائه می‌شود.