نویسندگان

1 استاد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

2 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

3 عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع)

4 محقق و پژوهشگر حوزه فرهنگ

5 عضو هیأت علمی پژوهشکده امام خمینی(ره)

چکیده

هر ملت و جامعه‌ای دارای ویژگی‌ها و اختصاصاتی است که باعث تمایز آن از سایر ملل می‌شود. این‌که افراد جامعه خود را «که» یا «چه» بدانند و در برابر آن احساس تعهد و تکلیف کنند، درواقع هویت آنان را تشکیل می‌دهد. صرف‌نظر از این‌که هویت ملی چیست، معنا و مفهوم آن کدام است و از چه عناصر و مؤلفه‌هایی تشکیل شده است، این پدیده در طول تاریخ یک ملت از عوامل مختلف تأثیر پذیرفته و دستخوش دگرگونی‌هایی می‌شود.
در میزگردی که با عنوان «سیر تحول تاریخی هویت ملی در ایران از اسلام تا به امروز» در دفتر فصلنامه برگزار شد، تلاش گردید تحولات تاریخی هویت ملی ایران در دوره‌های متعدد، از زمان ورود اسلام تا زمان حاضر، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و علل و عوامل شکل‌دهنده‌ی این تغییر و تحول تبیین گردند.
در این میزگرد آقایان دکتر داود هرمیداس باوند استاد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)، آقای دکتر احمد مسجدجامعی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دکتر کاووس سیدامامی عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع)، حجه‌الاسلام رسول جعفریان از محققان و پژوهشگران حوزه‌ی فرهنگ و آقای محسن خلیلی عضو هیأت علمی پژوهشکده‌ی امام خمینی(ع)، حضور داشتند. با هم مشروح مباحث این میزگرد را پی می‌گیریم.

کلیدواژه‌ها