نویسنده

چکیده

ایران با سابقه‌ی تمدنی بسیار کهن جایگاه ویژه‌ای را در جهان به خود اختصاص داده است. فرهنگ و تمدن غنی باستانی ایران و تعاملات آن با تمدن‌های بزرگی مانند یونان و روم از یک‌سو و ورود اسلام و همزیستی فرهنگ کهن ایرانی با دین اسلام از سوی دیگر بر غنان و جلوه‌های عظیم تمدن ایرانی افزوده است، به گونه‌ای که هم‌اینک «دیانت» و «ملیت» به مثابه دو رکن اساسی و مهم فرهنگ و هویت ما ایرانیان درآمده است و در کنار سایر عناصر و ارکان هویت‌بخش، هویت ملی ایران را ساخته‌اند.
تعامل و همزیستی مسالمت‌آمیز تمدن ایرانی و اسلام نه‌تنها میراث کهن این مرز و بوم را غنی‌تر ساخت، بلکه خود نیز بر فرهنگ اسلامی و جهان عرب تأثیر بسیار گذاشت.
درباره‌ی این مقوله تحقیقات ارزشمندی صورت گرفته است؛ لیکن هنوز ناشناخته‌های این مبحث فراوان‌اند. از این‌رو مرکز بازشناسی ایران و اسلام می‌کوشد تا به سهم خویش پاسخ بخشی از پرسش‌های مربوط به این حوزه را از طریق پژوهش‌های علمی بیابد و در اختیار علاقه‌مندان قرار دهد. در این گزارش مرکز یاد شده، به اختصار معرفی می‌شود.