نویسنده

دکتری معماری از دانشگاه سوربن فرانسه، استادیار گروه معماری دنشکده هنرهای زیبا و رئیس پژوهشکده فرهنگ و هنر دانشگاه تهران

چکیده

«نسبت هویت با سیمای شهری» عنوان سخنرانی آقای دکتر سیدامیر منصوری* در دانشکده‌ی هنرهای زیبا دانشگاه تهران است. این برنامه‌ی علمی به همت آن دانشکده و با حضور استادان و دانشجویان علاقه‌مند در 19 اردیبهشت 1379 برگزار شد. به دلیل همسویی مضامین سخن یاد شده با مباحث این شماره، چکیده‌ای از سخنرانی چاپ می‌شود.
*             *             *
سخنران با طرح سؤالاتی چون هویت چیست، چرا هویت اهمیت دارد، نمودهای هویت شهری کدامند، و چگونه می‌توان میمان سیمای شهر و هویت نسبتی برقرار کرد ـ سخن خویش را آغاز نمود. وی هویت را اتصال حلقه‌های فرهنگی گذشته به حال دانست و درباره‌ی پدیده‌ی بحران هویت شهری در ایران گفت:
«به قرینه‌ی اظهارنظر بسیاری از هنرمندان، مجامع سیاسی و روشنفکران ما با مشکلی به نام بحران هویت شهرها مواجه هستیم. به طور مثال در آثار و اشعار هنرمندی مانند سهراب سپهری به وضوح می‌توان شکوه از خانه‌ها، شهرهای آهنی، بتونی و قوطی‌های فولادی را مشاهده کرد و یا شفیعی کدکنی در کتاب خود به نام «کوچه‌باغ‌های نیشابور» از کوچه‌باغ‌هایی حکایت می‌کند که سمبل هویت از دست رفته هستند و نیز نقاشانی که امروزه به جای ترسیم محیط زندگی شهری به سراغ جلوه‌هایی می‌روند که اکنون برای ما نامأنوس هستند و بسیار نمونه‌های دیگر که نشان از نابسامانی شهرهای ما دارد».* دکتری معماری از دانشگاه سوربن فرانسه، استادیار گروه معماری دانشکده هنرهای زیبا و رئیس پژوهشکده فرهنگ و هنر دانشگاه تهران