نویسنده

دکتری جامعه‌شناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

چکیده

ایرانیان ترکمن به لحاظ نژادی، زبانی و ساخت اجتماعی تفاوت‌هایی با دیگر هموطنان خود دارند. اما به نظر نویسنده مقاله، این تفاوت‌ها نتوانسته است مانعی فرارراه تعاملات این قوم با سایر ایرانیان پدید آورد. این تعامل در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و به‌ویژه فرهنگی دست‌کم در طول قرن‌های متمادی تداوم داشته است. وجود واژگان فارسی در زبان ترکمنی و اشعا شاعران بزرگی نظیر مختومقلی فراغی، تنها یک نمونه از این تعامل است. در عصر حاضر نیز در طول دوران دفاع مقدس، رزم قهرمانانه برادران ترکمن در کنار آحاد ملت، مصداق دیگری از تعامل ملی را در معرض دید همگان قرار داد.
در رهیافتی کاربردی، مؤلف اعتقاد دادر که پذیرش تفاوت‌ها و تمهید عملی مشارکت فراگیر اقوام در سرنوشت کشور، موجب همگرایی بیشتر و پیوند عمیق‌تر ملت ایران با یکدیگر خواهد شد.