نویسندگان

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

در اوایل دهه‌ی 1990 میلادی و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و موضوع «هویت‌خواهی‌های قومی و نسبت آن با دولت‌های ملی و ساختار نظام بین‌الملل از رونقی جدید و مضاعف برخوردار شد.
با درک چنین حساسیتی انتشار کتاب «قومیت و قوم‌گرایی در ایران؛ از افسانه تا واقعیت»* استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران اقدامی به موقع در پاسخگویی به تقاضاهای فزاینده‌ای تلقی می‌شد که در جامعه علمی ـ اجرایی کشور پدید آمد.
این کتاب در 447 صفحه شامل: مقدمه، هفت فصل و جمع‌بندی نهایی به اهتمام «نشر نی» در سال 13787 به زیور نشر آراسته شد.
در مقدمه‌ی کتاب نویسنده ابتدا روش خود را بیان می‌دارد که از روش تاریخی تطبیقی بهره برده است و به دلیل این‌که روش‌های موجود را به نقد کشیده و رویکرد غربی به این مسأله را با تجدید نظر پذیرفته است، مطلب حاضر را تلاشی بین رشته‌ای تلقی کرده است و به دلیل این‌که موضوع مطالعه به ایران اختصاص دارد، از آن به‌عنوان مطالعه‌ای موردی یاد کرده است.(ص 19)* کتاب‌های؛ رشه‌های بحران در خاورمیانه، حزب بعث در جهان عرب، سیاست خارجی امریکا در خاورمیانه، ایران: روایتی که ناگفته ماند، جنبش‌های اسلامی در جهان عرب و تاریخ انقلاب فلسطین، شریعتی در جهان و پیامبر و فرعون از دیگر آثار منتشره دکتر حمید احمدی می‌باشد.