نویسنده

چکیده

فصلنامه مطالعات ملی همسو با جهت‌گیری کلی هر شماره اقدام به برگزاری سلسله سخنرانی‌های تخصصی در موضوعات مختلف می‌نماید. آنچه در این شماره می‌خوانید گزارش سخنرانی دکتر احمد رضایی تحت عنوان «وفاق اجتماعی در هند» است که در محل دفتر فصلنامه انجام گرفت.