نویسنده

دانشجوی دوره دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران و عضو هیأت علمی گروه تاریخ انقلاب اسلامی در پژوهشکده‌ی امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی

چکیده

- وفاق چیست؟
- چرا وفاق امری معقول و هنجاری پذیرفتنی است؟
- چگونه وفاق به دست می‌آید؟
قانون اساسی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای انقلابهاست. اصلی‌ترین کارویژه هر قانون اساسی آفرینش وفاق است. وفاق به پنج نوع میثاقی، ارزشی، شناختی، منزلتی و نقشی قابل تقسیم است. این مقاله تلاشی است برای بررسی محتوا و مضمون وفاق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تا در مورد ماهیت، دلایل معقولیت و شیوه‌های اکتساب انواع وفاق پاسخ‌های عام و آغازین بیاید تا مدخلی برای بررسی‌های آتی باشد.