چکیده

«پیدایش احساس تازه‌ای از ناسیونالیسم ایرانی که با اشکال شناخته شده‌ی ناسیونالیسم به مفهوم اروپایی آن تفاوت دارد، زمینه‌ها را برای بحث پیرامون پیدایش و گسترش جامعه‌ی مدنی تازه‌ای در ایران و فراهم ساخته است. این چهره‌ی تازه از ناسیونالیسم ایرانی ریشه در اندیشه واحساس عمومی ایرانیان دارد، و آمیخته‌ای از منش بارز ایرانی و ارزش‌های اسلامی است».
عبارت یاد شده فرازی از سخنان دکتر پیروز مجتهدزاده است که در همایش دو روزه‌ی «هویت ایرانی در پایان قرن بیستم» در دانشگاه لندن ایراد شد.
بخش فارسی مرکز مطالعات خاور نزدیک و میانه دانشگاه لندن و مؤسسه‌ی یوروسویک (Urosevic) به پیشنهاد و مدیریت آقای دکتر پیروز مجتهدزاده و خانم دکتر نرگس فرزاد، همایش «هویت ایرانی در پایان قرن بیستم» را در 26 و 27 فروردین ماه 1377 برابر با 15 و 16 آوریل 1998 میلادی در لندن برگزار کرد.