نویسندگان

چکیده

متن فرانسوی کتاب مذکور در سال 1995 توسط انتشارات PUF تحت عنوان Ethnopolitique در پاریس منتشر و توسط آقای دکتر ناصر فکوهی به فارسی برگردانده شده است.
نویسنده کتاب، رولان برتون از اساتید برجسته و با سابقه دانشگاهی فرانسه و پژوهش‌ها و تألیفات زیادی در زمینه قوم‌شناسی،‌ زبان‌شناسی جغرافیایی، محیط‌شناسی فرهنگی و مسائل فرهنگی جمعیت‌شناسی دارد.