نویسنده

دکترای فلسفه دین زرتشت، عضو هیأت علمی مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب و عضو انجمن موبدان تهران

چکیده

پیروان پیام‌آور ایرانی زرتشت در بین اقوام و ادیان ساکن در ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند؛ زیرا زادگاه خود و پیامبرشان سرزمین ایران است. بنابراین، سرافرازی و آبادانی این کشور همواره در گذشته آرزوی آنان بوده و در آینده نیز خواهد بود. تاریخ زندگی زرتشتیان از حدود چهارهزار سال پیش در ایران آغاز گردیدو در پی یورش‌ها و تهاجم بیگانگان به ایران، فراز و فرودهایی را پشت سر گذاشته است. زرتشتیان برای پاسداری از آیین‌ و فرهنگ خود، قرون متمادی در برابر ناملایمات مقاومت کرده‌اند و اکنون همچون گذشته، با برپایی‌ مراسم، آیین‌ها و جشن‌های این دین، ویژگی‌های فرهنگی خود را پاسداری می‌کنند.

در این مقاله به چگونگی پیدایش و گسترش اندیشه‌ زرتشت در باور مردم ایران، نقش اندیشه این پیام‌آور در کردار آنان و برخی از جشن‌ها و آداب و رسوم زرتشتیان پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها