نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی(گرایش امنیت ملّی) دانشکده علوم و فنون فارابی

چکیده

برای نو اندیشی درباره مسائل هویتی عصر ما، ایجاد نگرشی مبتنی بر واقعیات میدانی و تحلیل دیدگاه اندیشمندان معاصر در این حوزه ضروری است.رسیدن به این معنا که روی دیگر بروز نفی‌گرایی در مسائل هویتی بازتاب مثبت و مؤثر آن است، نیازمند مساعی مناسب در این باب تحقیقی است. تحلیل بیانات آیت‌الله‌ خامنه‌ای با مداقّه در محتوای رهنمودها، حاصل تلاشی است که در سه لایه از ابعاد هویتی دهه چهارم انقلاب ـ بعد ایرانی. اسلامی، بعد ملّی و بعد انقلابی ـ صورت گرفته است. حاصل آن‌که مسائل‌ هویتی علاوه بر تأثیر سلبی با بروز ویژگی‌هایی چون: گسترش روحیه‌ی دفاع از مرزهای مستقلّ هویت ملّی و دینی در مردم، احساس هویتِ متکی به اسلام، ایجاد روحیه مبارزه با دشمن و استکبار، ظهور روحیه ایستادگی مقابل سلطه‌گران در داخل و اشاعه آن در میان ملّت‌های مسلمان به شکلی مثبت ارزیابی شده‌اند.
استفاده از روش تحلیل محتوای کمّی داده‌ها با بهره‌گیری از نرم‌‌افزار مکس‌کیودا در مورد تحلیل داده‌های بیانات از ویژگی‌های این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها