نویسندگان

چکیده

کتاب “جریان‌شناسی تاریخ‌نگاری‌ها در ایران معاصر” تألیف آقای ابوالفضل شکوری توسط بنیاد انقلاب اسلامی ایران در قم درسال 1371 منتشر شد.
علاوه بر یادداشت ناشر و مؤلف، کتاب در سه بخش و 10 فصل سازماندهی شده و شامل 542 صفحه متن و 60 صفحه نمایه می‌باشد.