نویسنده

پژوهشگر آزاد

چکیده

چگونگی‌ شکل‌گیری‌، سرچشمه‌ها، ابعاد و رویکرد هویتی‌ تاریخ‌نگاری‌ لرستان‌ از آغاز تا پایان‌ روزگار پهلوی‌ عمده‌ترین‌ مقولاتی‌ هستند که‌ در این‌ مقاله‌ مورد بررسی‌ قرار گرفته‌اند. نتیجه اینکه‌ با توجه‌ به‌ ویژگی‌ها و پیوندهای‌ گوناگون‌ فرهنگی‌ لُرها‌ با فرهنگ‌ ایرانی‌، نه‌تنها اندیشه‌های‌ قوم‌مدارانه‌ در میان‌ لرستان‌پژوهان‌ مطرح‌ نشده‌ است‌ بلکه‌ همواره‌ گرایش‌ آنها به‌ سوی‌ اندیشه‌های‌ مرکزگرا و ملی‌ بوده‌ است‌.

کلیدواژه‌ها