نویسنده

چکیده

نوشتار حاضر به‌ یکی‌ از مهم‌ترین‌ دغدغه‌های‌ فکری‌ بهار می‌پردازد‌. نویسنده‌ با پرداختن‌ به‌ دغدغه‌های ‌ملی‌ و میهنی‌ بهار به‌ چند پرسش‌ پاسخ‌ می‌دهد. ازجمله‌ اینکه‌ چرا در سال‌ 1296 شمسی‌ رشته‌ مقالاتی‌ تحت‌ عنوان‌ “آمال‌ ملی” به‌ قلم‌ بهار انتشار یافت‌؟ منظور و مراد بهار از ملیت‌ و ایرانیت‌ چه‌ بود؟ بعد از اشاره‌ اجمالی‌ به‌ دوران‌ جوانی‌ بهار که‌ موجب‌ شکل‌گیری‌ اندیشه‌های‌ ملی‌گرایانه‌ او شد، در قالب‌ سه ‌بحث‌ “ملیت‌ و عناصر سازنده‌ آن”، “آمال‌ ملی” و “ناسیونالیسم‌ باستان‌گرا” به‌ سؤالات‌ فوق پاسخ‌ می‌دهد‌.

کلیدواژه‌ها