نویسندگان

1 استاد کرسی تاریخ دانشگاه تهران

2 استاد تاریخ دانشگاه شهبد بهشتی

3 استادیار تاریخ دانشگاه اصفهان

4 عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا

چکیده

این میزگرد درصدد پاسخ دادن به این پرسش است که هویت ایرانی چگونه در تاریخ‌نگاری ایرانی انعکاس یافته است. به ما می‌گوید که هویت ایرانی از هزاره‌های پیش از میلاد تبلور پیدا کرده و با ورود آریایی‌ها به ایران و تشکیل سلسله‌های آریایی مادی، هخامنشی، اشکانی و ساسانی، هویت ایرانی شکل منسجم گرفته و تا دوره معاصر برخی از مؤلفه‌های آن تداوم یافته است. در این میزگرد هویت ایرانی در برخورد با سه بحران اساسی؛ یعنی بحران هلنیستی، بحران ورود اعراب، و بحران ورود ترکان و مغولان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. شرکت کنندگان در میزگرد، هویت ایرانی را امری طبیعی دانسته‌اند که عمری به درازای عمر فلات ایران دارد. چون در چارچوب‌ها و درون مرزهای آن شکل گرفته و تداوم یافته است.
در این میزگرد با حضور سرکار خانم دکتر شیرین بیانی؛ استاد کرسی تاریخ دانشگاه تهران ـ جناب آقای دکتر علی بیگدلی؛ استاد تاریخ دانشگاه شهید بهشتی  و آقای دکتر مرتضی نورایی؛ استادیار تاریخ دانشگاه اصفهان طی دو جلسه برگزار شد. به علت طولانی بودن مباحث و عدم امکان چاپ همه‌ی مطالب در یک شماره، ناگزیر از چاپ آن در دو شماره شدیم. در این شماره قسمت نخست مباحث میزگرد را دنبال می‌کنیم.