نویسندگان

چکیده

کتاب «ایده‌های ژئوپلتیک و واقعیت‌های ایرانی» اثر محقق محترم آقای دکتر پیروز مجتهدزاده حاوی نکات بسیار ارزشمند و مهمی درباره‌ی جغرافیای سیاسی ایران و منطقـه‌ی طبیعـی آن، خصـوصـاً ژئوپلتیک قدرت‌های بزرگ در دو منطقه‌ی دریای خزر و خلیج فارس است.
این کتاب که در سال 1379 توسط نشر «نی» در تهران منتشر شده است در سه بخش تدوین شده و دارای یک ضمیمه است که به معرفی ژان گاتمن‌ پدر جغرافیای سیاسی نوین اختصاص دارد.